Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2009

JO 10 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Areal baljväxter, grönfoder och vall 2009. Hektar

2a. Areas under leguminous plants, ley and green fodder in 2009. Hectare

Område
Storleksgrupp åker

 

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

 

Bruna bönor

 

Majs

Grönfoder

 

Slåtter- och betesvall

Frövall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

847

-

-

76

468

35 059

144

 

Uppsala

2 503

..

-

239

1 313

48 691

927

 

Södermanlands

1 978

..

-

184

735

44 701

582

 

Östergötlands

5 691

-

-

785

1 663

70 902

1 994

 

Jönköpings

85

-

-

134

3 181

66 424

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

23

-

-

157

1 096

36 390

11

 

Kalmar

1 007

..

521

3 883

1 649

69 402

174

 

Gotlands

977

-

-

1 834

658

39 158

94

 

Blekinge

25

-

-

362

273

15 193

5

 

Skåne

1 147

6 939

-

4 728

3 489

108 869

4 850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

405

1 246

-

1 961

1 494

47 208

450

 

Västra Götalands

6 786

599

-

1 468

8 739

180 161

2 624

 

Värmlands

456

-

-

76

1 680

62 457

736

 

Örebro

1 104

-

-

146

1 359

34 658

527

 

Västmanlands

1 294

-

-

102

568

25 064

624

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

229

-

-

..

889

35 641

90

 

Gävleborgs

136

-

-

51

2 063

45 165

59

 

Västernorrlands

6

-

-

..

1 925

41 585

30

 

Jämtlands

4

-

-

10

2 599

35 658

10

 

Västerbottens

..

-

-

-

1 710

51 569

25

 

Norrbottens

-

-

-

-

678

26 855

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 023

6 239

-

3 205

1 280

52 043

4 453

 

Götalands mellanbygder

2 253

1 502

521

7 910

2 612

124 026

855

 

Götalands norra slättbygder

10 943

599

-

1 425

5 858

110 341

4 189

 

Svealands slättbygder

8 010

..

-

787

4 501

194 876

3 341

 

Götalands skogsbygder

1 506

450

-

2 596

11 869

322 649

554

 

Mellersta Sveriges skogsbygder

863

-

-

258

3 014

112 059

493

 

Nedre Norrland

104

-

-

29

6 305

119 912

53

 

Övre Norrland

3

-

-

-

2 792

84 902

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

-

-

-

-

1 169

22 499

15

 

Stödområde 2a

6

-

-

..

3 762

94 677

26

 

Stödområde 2b

55

-

-

22

3 477

61 192

42

 

Stödområde 3

53

-

-

..

1 244

49 761

94

 

Stödområde 4a+b

740

-

-

139

2 360

90 021

818

 

Stödområde 5a

336

-

-

580

5 429

152 876

80

 

Stödområde 5b

1 506

221

149

4 135

7 702

208 743

404

 

Stödområde 5c

891

69

..

1 140

1 800

83 860

138

 

Stödområde 5m

1 528

..

367

1 742

797

44 394

240

 

Övriga riket

19 590

8 485

-

8 445

10 491

312 785

12 112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

-

-

-

-

28

-

 

2,1- 5,0

45

-

-

5

255

37 188

106

 

5,1- 10,0

85

18

-

71

885

76 355

159

 

10,1- 20,0

346

146

..

259

2 031

127 162

281

 

20,1- 30,0

409

229

16

276

2 086

98 886

153

 

30,1- 50,0

1 394

649

17

788

4 332

158 871

434

 

50,1- 100,0

3 847

1 700

99

3 483

10 440

273 955

1 683

 

100,1- 200,0

7 498

2 856

189

6 167

10 430

218 436

3 440

 

Över 200,0

11 081

3 193

198

5 161

7 773

129 926

7 713

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

24 705

8 791

521

16 210

38 232

1 120 808

13 969

 

2008

17 414

7 343

498

13 167

31 452

1 114 293

14 260

 

2007

19 198

8 824

535

10 845

35 636

1 081 111

14 276

 

2006

26 083

8 954

646

7 470

34 994

1 055 099

15 151

 

2005

31 285

8 874

707

5 793

33 836

1 026 311

12 835