Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2009

JO 10 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Antal företag med odling av baljväxter, grönfoder och vall 2009.1

2b. Number of holdings with cultivation of leguminous plants, ley and green fodder 2009.

Område
Storleksgrupp åker

 

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

 

Bruna bönor

 

Majs

Grönfoder

Slåtter- och betesvall

 

Frövall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

67

-

-

11

70

1 723

14

Uppsala

178

..

-

17

116

2 511

39

Södermanlands

116

..

-

18

71

1 861

24

Östergötlands

381

-

-

64

195

3 166

98

Jönköpings

15

-

-

21

588

3 566

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

10

-

-

18

225

2 419

7

Kalmar

105

..

45

277

250

3 065

12

Gotlands

103

-

-

152

97

1 450

12

Blekinge

7

-

-

46

73

1 266

4

Skåne

119

451

-

382

575

7 872

231

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

69

90

-

163

213

3 144

36

Västra Götalands

486

41

-

139

951

11 397

140

Värmlands

34

-

-

6

189

3 174

57

Örebro

86

-

-

16

106

2 080

39

Västmanlands

94

-

-

13

35

1 405

36

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

21

-

-

..

170

1 972

11

Gävleborgs

25

-

-

3

285

2 357

11

Västernorrlands

3

-

-

..

333

2 166

9

Jämtlands

3

-

-

3

365

1 739

3

Västerbottens

..

-

-

-

243

2 386

5

Norrbottens

-

-

-

-

112

1 206

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

109

420

-

258

164

4 368

210

Götalands mellanbygder

238

97

45

639

424

6 239

69

Götalands norra slättbygder

727

41

-

115

438

6 413

200

Svealands slättbygder

554

..

-

76

392

9 495

186

Götalands skogsbygder

197

31

-

261

2 092

19 729

72

Mellersta Sveriges skogsbygder

78

-

-

23

373

6 445

45

Nedre Norrland

26

-

-

7

949

6 019

18

Övre Norrland

3

-

-

-

450

4 067

9

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

-

-

-

-

224

1 616

4

Stödområde 2a

6

-

-

..

543

4 149

8

Stödområde 2b

15

-

-

5

515

3 070

14

Stödområde 3

12

-

-

..

232

2 873

16

Stödområde 4a+b

64

-

-

10

268

4 741

63

Stödområde 5a

46

-

-

74

1 183

10 356

26

Stödområde 5b

197

19

15

357

1 001

11 564

45

Stödområde 5c

104

4

..

96

258

4 022

16

Stödområde 5m

165

..

30

133

103

2 186

22

Övriga riket

1 340

562

-

711

1 026

19 444

583

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

-

-

-

-

31

-

2,1- 5,0

25

-

-

7

222

11 360

42

5,1- 10,0

30

3

-

25

484

11 953

43

10,1- 20,0

105

17

..

65

774

11 422

43

20,1- 30,0

90

23

4

63

600

5 860

30

30,1- 50,0

218

60

4

134

868

6 810

46

50,1- 100,0

463

143

14

396

1 299

7 676

140

100,1- 200,0

551

203

15

442

707

4 232

226

Över 200,0

439

136

7

218

271

1 780

223

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2009

1 921

585

45

1 350

5 225

61 124

793

2008

1 573

490

43

1 151

4 802

61 356

823

2007

1 747

591

45

999

5 246

61 007

859

2006

2 310

583

57

733

5 411

60 884

889

2005

2 832

576

71

624

5 505

62 502

866


1)      För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.