Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2009

JO 10 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Areal potatis, sockerbetor och oljeväxter 2009. Hektar

3a. Areas under potatoes, sugar beets and oleiferous plants 2009. Hectare

Område
Storleksgrupp åker

Matpotatis

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Höstraps

 

Vårraps

 

Höstrybs

 

Vårrybs

 

Summa raps och rybs

Oljelin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

110

3

..

627

1 866

27

98

2 618

588

Uppsala

269

-

..

462

5 307

56

180

6 006

778

Södermanlands

93

-

..

996

3 165

87

90

4 338

1 380

Östergötlands

1 816

..

..

7 462

3 757

..

123

11 359

4 245

Jönköpings

262

..

-

204

99

..

..

364

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

98

12

-

82

37

..

..

140

-

Kalmar

480

708

271

3 205

434

..

..

3 650

..

Gotlands

948

..

29

3 640

863

-

99

4 602

63

Blekinge

162

2 123

686

595

155

-

..

750

-

Skåne

6 598

4 256

37 882

39 291

921

..

..

40 269

173

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 178

..

865

1 629

608

-

..

2 248

41

Västra Götalands

2 884

112

7

8 911

4 912

17

299

14 140

1 888

Värmlands

508

14

..

163

624

-

368

1 155

..

Örebro

673

..

-

361

3 021

..

62

3 481

500

Västmanlands

47

..

-

179

3 287

..

29

3 501

277

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

964

-

-

..

132

-

442

576

-

Gävleborgs

306

-

-

-

49

..

167

220

..

Västernorrlands

174

..

-

-

3

-

-

3

-

Jämtlands

166

..

-

..

..

-

..

34

-

Västerbottens

388

..

-

-

2

-

7

9

-

Norrbottens

581

..

-

-

3

-

51

53

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

5 441

709

31 337

30 759

781

-

..

31 568

168

Götalands mellanbygder

4 525

5 790

8 092

16 625

1 381

..

100

18 112

114

Götalands norra slättbygder

4 094

104

..

15 556

7 104

23

260

22 942

5 794

Svealands slättbygder

1 437

18

38

2 725

16 714

214

611

20 264

3 475

Götalands skogsbygder

1 241

618

309

1 852

2 014

34

225

4 125

74

Mellersta Sveriges skogsbygder

927

1

-

293

1 237

..

804

2 339

327

Nedre Norrland

1 051

..

-

..

9

-

64

104

..

Övre Norrland

990

12

-

-

5

-

57

62

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

250

..

-

-

..

-

..

9

-

Stödområde 2a

850

..

-

..

5

-

49

85

-

Stödområde 2b

356

..

-

-

8

-

..

13

-

Stödområde 3

609

1

-

-

16

-

167

183

..

Stödområde 4a+b

1 061

13

..

165

921

..

859

1 950

..

Stödområde 5a

190

38

14

38

301

..

123

473

62

Stödområde 5b

1 439

62

38

2 216

2 102

25

186

4 529

223

Stödområde 5c

229

392

82

546

1 141

..

84

1 776

196

Stödområde 5m

936

150

52

3 551

1 424

29

112

5 117

160

Övriga riket

13 785

6 583

39 596

61 295

23 325

207

556

85 383

9 307

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2,1- 5,0

126

4

14

55

16

-

7

78

-

5,1- 10,0

293

32

54

192

78

-

3

273

3

10,1- 20,0

799

86

456

978

341

9

62

1 391

78

20,1- 30,0

979

215

788

1 383

480

..

75

1 942

83

30,1- 50,0

1 793

622

2 513

3 843

1 516

20

303

5 683

311

50,1- 100,0

3 901

1 525

7 058

10 606

5 405

66

493

16 570

1 167

100,1- 200,0

5 902

2 178

10 102

18 127

9 026

38

716

27 908

2 955

Över 200,0

5 912

2 591

18 798

32 657

12 382

144

489

45 672

5 358

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

19 706

7 252

39 782

67 841

29 245

282

2 150

99 516

9 954

2008

19 590

7 293

36 778

61 860

24 359

834

2 453

89 506

3 534

2007

20 332

8 032

40 682

50 341

33 044

1 117

3 341

87 843

4 333

2006

20 215

7 966

44 184

47 638

35 148

1 138

6 270

90 194

8 764

2005

22 087

8 372

49 182

34 997

38 578

1 460

7 116

82 152

9 854