Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2009

JO 10 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Antal företag med odling av potatis, sockerbetor och oljeväxter 2009.1

3b. Number of holdings with cultivation of potatoes, sugar beets and oleiferous plants 2009.

Område
Storleksgrupp åker

Matpotatis

 

 

Potatis för stärkelse

 

Sockerbetor

 

Höstraps

 

 

Vårraps

 

 

Höstrybs

 

 

Vårrybs

 

 

Totalt med raps och rybs

Oljelin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

79

4

..

33

99

6

5

131

23

Uppsala

128

-

..

26

261

7

14

295

35

Södermanlands

70

-

..

36

126

6

10

161

49

Östergötlands

178

..

..

402

250

..

12

620

223

Jönköpings

211

..

-

14

14

..

..

29

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

123

4

-

9

5

..

..

14

-

Kalmar

141

49

21

213

32

..

..

240

..

Gotlands

119

..

5

305

98

-

15

358

4

Blekinge

97

149

86

62

23

-

..

82

-

Skåne

612

274

2 037

1 880

82

..

..

1 931

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

274

..

136

137

53

-

..

189

4

Västra Götalands

705

24

3

524

348

3

38

864

98

Värmlands

131

9

..

8

34

-

23

61

..

Örebro

150

..

-

20

157

..

6

179

24

Västmanlands

33

..

-

10

151

..

3

158

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

181

-

-

..

9

-

38

46

-

Gävleborgs

204

-

-

-

6

..

16

23

..

Västernorrlands

236

..

-

-

3

-

-

3

-

Jämtlands

144

..

-

..

..

-

..

3

-

Västerbottens

136

..

-

-

4

-

4

7

-

Norrbottens

89

..

-

-

5

-

8

12

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

547

84

1 680

1 481

69

-

..

1 530

15

Götalands mellanbygder

526

351

616

1 075

150

..

16

1 164

11

Götalands norra slättbygder

408

17

..

864

500

3

29

1 312

306

Svealands slättbygder

429

11

4

130

802

23

50

945

142

Götalands skogsbygder

959

72

42

180

169

7

25

364

10

Mellersta Sveriges skogsbygder

324

8

-

21

64

..

61

140

16

Nedre Norrland

618

..

-

..

6

-

7

14

..

Övre Norrland

255

3

-

-

9

-

12

19

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

104

..

-

-

..

-

..

3

-

Stödområde 2a

281

..

-

..

8

-

11

18

-

Stödområde 2b

346

..

-

-

4

-

..

6

-

Stödområde 3

192

4

-

-

4

-

9

13

..

Stödområde 4a+b

239

5

..

10

51

..

70

125

..

Stödområde 5a

580

11

4

7

35

..

13

55

6

Stödområde 5b

593

16

10

225

156

6

18

383

18

Stödområde 5c

118

45

12

55

78

..

8

133

11

Stödområde 5m

132

16

9

274

113

3

16

361

8

Övriga riket

1 482

430

2 259

3 133

1 328

23

57

4 364

457

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

7

-

-

-

-

-

-

-

-

2,1- 5,0

280

4

6

22

9

-

4

34

-

5,1- 10,0

496

18

23

47

22

-

3

72

3

10,1- 20,0

704

30

136

179

57

3

14

253

14

20,1- 30,0

475

50

168

212

72

..

15

290

12

30,1- 50,0

567

80

384

467

191

4

37

686

39

50,1- 100,0

687

135

657

971

498

10

49

1 474

91

100,1- 200,0

541

127

534

1 034

538

7

55

1 537

175

Över 200,0

279

79

385

747

372

11

24

1 052

164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

4 036

523

2 293

3 679

1 759

36

201

5 398

498

2008

4 227

509

2 399

3 757

1 642

77

234

5 337

215

2007

4 511

571

2 657

3 221

2 049

103

298

5 278

275

2006

4 778

604

3 210

3 138

2 358

105

572

5 772

495

2005

5 168

645

3 523

2 530

2 666

145

616

5 517

569


1) För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.