Statens Jordbruksverk

Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksmarkens användning 2009

JO 10 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

4a. Areal träda m.m. samt total åkermark 2009. Hektar

4a. Areas under bare fallow etc. and total area of arable land 2009. Hectare

Område
Storleksgrupp åker

 

Energiskog

 

 

Trädgårdsväxter1

 

Andra växtslag

 

Träda

 

 

Outnyttjad åkermark

Ospecificerad åkermark2

Summa åkermark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

530

213

126

10 660

-

142

83 982

Uppsala

2 145

184

808

15 087

-

152

168 156

Södermanlands

1 913

475

153

12 599

-

88

128 053

Östergötlands

1 159

680

208

9 519

-

141

204 250

Jönköpings

15

203

20

1 456

-

352

89 696

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

55

67

10

1 263

-

207

48 642

Kalmar

113

963

46

3 446

-

146

123 265

Gotlands

98

1 010

58

1 944

-

60

85 784

Blekinge

32

565

19

1 173

-

155

31 632

Skåne

2 472

8 188

774

5 412

-

451

450 309

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

97

770

53

3 543

-

177

110 899

Västra Götalands

919

1 059

1 073

39 878

-

1 266

470 496

Värmlands

256

134

367

9 914

-

873

109 120

Örebro

1 956

303

178

9 804

-

198

106 848

Västmanlands

1 010

55

1 061

11 176

-

55

103 149

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

331

168

167

4 467

-

355

61 618

Gävleborgs

49

63

95

3 156

-

448

68 306

Västernorrlands

58

72

104

1 082

-

633

50 595

Jämtlands

7

79

14

570

-

371

42 297

Västerbottens

492

98

32

5 824

-

511

71 093

Norrbottens

26

203

6

1 340

-

575

35 160

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 118

4 805

612

3 915

-

181

332 086

Götalands mellanbygder

1 244

5 994

270

6 720

-

272

312 949

Götalands norra slättbygder

1 556

1 390

1 072

30 139

-

294

444 565

Svealands slättbygder

7 445

1 286

2 366

60 931

-

590

611 628

Götalands skogsbygder

865

1 224

282

23 186

-

2 016

480 965

Mellersta Sveriges skogs-bygder

900

352

529

17 968

-

1 294

192 695

Nedre Norrland

85

200

201

3 218

-

1 472

154 941

Övre Norrland

518

302

38

7 234

-

1 236

113 522

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

28

97

16

761

-

736

26 370

Stödområde 2a

498

243

39

7 194

-

831

124 998

Stödområde 2b

57

149

125

1 412

-

788

77 992

Stödområde 3

26

49

302

3 284

-

893

70 915

Stödområde 4a+b

751

291

333

16 617

-

732

166 761

Stödområde 5a

108

251

119

8 069

-

1 323

199 203

Stödområde 5b

800

818

277

21 854

-

900

349 400

Stödområde 5c

790

568

140

11 229

-

202

144 108

Stödområde 5m

545

1 216

234

8 532

-

51

114 127

Övriga riket

10 130

11 872

3 786

74 360

-

899

1 369 477

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

170

3

6

-

45

255

2,1- 5,0

159

465

114

3 647

-

5 021

49 084

5,1- 10,0

409

759

231

9 405

-

2 289

99 186

10,1- 20,0

1 161

1 336

482

19 824

-

-

188 201

20,1- 30,0

927

775

320

15 416

-

-

165 624

30,1- 50,0

1 957

1 439

638

23 530

-

-

300 523

50,1- 100,0

2 250

2 502

1 470

32 117

-

-

594 312

100,1- 200,0

2 881

3 268

1 098

26 260

-

-

627 098

Över 200,0

3 987

4 841

1 015

23 107

-

-

619 067

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2009

13 731

15 554

5 370

153 312

-

7 355

2 643 350

2008

14 201

14 727

5 595

146 527

-

7 583

2 631 482

2007

14 299

15 058

5 936

280 604

2 023

8 307

2 647 969

2006

13 649

12 277

6 015

306 867

2 024

31 670

2 671 201

2005

13 700

13 472

5 099

321 320

1 769

31 669

2 703 329


1)    I arealen för trädgårdsväxter ingår fr.o.m. år 2005 kryddväxter och utsäde grönsaker.

2)    Arealer som ej kunnat fördelas per gröda.