Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2009

JO 10 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Antal företag med träda m.m. samt antal företag totalt 2009.1

4b. Number of holdings with bare fallow etc. and with arable land 2009.

Område
Storleksgrupp åker

Energiskog

Trädgårdsväxter

Andra växtslag

Träda

Outnyttjad åkermark

Ospecificerad åkermark

Totalt med åkermark

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

51

79

34

891

-

33

1 936

Uppsala

150

67

92

1 529

-

37

3 056

Södermanlands

116

71

33

1 057

-

22

2 170

Östergötlands

97

133

39

1 133

-

37

3 500

Jönköpings

6

89

22

511

-

83

3 731

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

9

48

13

389

-

53

2 539

Kalmar

10

175

17

837

-

34

3 222

Gotlands

23

148

18

392

-

15

1 549

Blekinge

3

124

9

292

-

38

1 384

Skåne

294

813

154

1 317

-

127

9 087

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

13

184

27

768

-

45

3 507

Västra Götalands

140

307

188

5 439

-

313

14 205

Värmlands

24

45

82

1 188

-

206

3 847

Örebro

159

70

37

1 066

-

48

2 524

Västmanlands

76

26

65

900

-

13

1 771

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

38

47

39

604

-

89

2 295

Gävleborgs

12

61

39

492

-

104

2 632

Västernorrlands

21

48

23

315

-

153

2 433

Jämtlands

5

34

14

180

-

88

1 877

Västerbottens

56

42

15

733

-

116

2 777

Norrbottens

6

59

5

245

-

133

1 427

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

172

531

104

1 010

-

53

5 327

Götalands mellanbygder

134

722

84

1 476

-

75

6 956

Götalands norra slättbygder

188

256

138

3 772

-

76

8 391

Svealands slättbygder

538

320

265

5 501

-

140

11 391

Götalands skogsbygder

105

477

156

4 493

-

497

21 472

Mellersta Sveriges skogs-bygder

95

133

124

2 321

-

304

7 622

Nedre Norrland

32

130

75

875

-

357

6 670

Övre Norrland

62

102

21

1 005

-

285

4 725

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

9

33

8

189

-

176

1 874

Stödområde 2a

59

96

27

1 006

-

192

4 706

Stödområde 2b

20

82

39

442

-

184

3 393

Stödområde 3

7

36

78

669

-

222

3 352

Stödområde 4a+b

78

101

77

1 888

-

165

5 646

Stödområde 5a

25

218

61

1 911

-

325

11 209

Stödområde 5b

119

322

125

3 484

-

221

12 851

Stödområde 5c

78

140

38

1 502

-

47

4 415

Stödområde 5m

49

170

40

912

-

13

2 546

Övriga riket

883

1 476

479

8 737

-

242

24 045

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

201

6

11

-

42

242

2,1- 5,0

55

323

75

1 517

-

1 373

14 073

5,1- 10,0

84

348

102

2 419

-

372

13 769

10,1- 20,0

165

384

159

3 387

-

-

13 132

20,1- 30,0

108

203

91

2 190

-

-

6 736

30,1- 50,0

153

277

124

2 998

-

-

7 708

50,1- 100,0

223

401

184

3 837

-

-

8 439

100,1- 200,0

226

316

120

2 538

-

-

4 550

Över 200,0

289

212

98

1 211

-

-

1 856

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2009

1 303

2 665

959

20 108

..

1 787

70 505

2008

1 318

2 564

1 007

20 631

-

1 850

70 947

2007

1 284

2 762

1 040

33 998

1 586

2 028

71 978

2006

1 234

2 291

1 096

35 112

1 571

3 770

73 602

2005

1 225

2 627

1 020

35 754

1 603

3 763

75 757


1) För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.