Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2010

JO 10 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Areal baljväxter, grönfoder, majs och vall 2010. Hektar. Preliminära uppgifter

2. Areas under leguminous plants, maize, ley and green fodder in 2010. Hectares. Preliminary results

Område

 

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

 

Bruna bönor

 

Grönfoder1

 

Majs2

Slåtter- och betesvall

Frövall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 459

-

-

222

68

35 542

148

Uppsala

4 122

10

-

713

170

49 383

826

Södermanlands

2 587

12

-

923

140

45 177

807

Östergötlands

6 686

-

-

1 513

726

71 663

2 019

Jönköpings

199

-

-

3 194

106

67 390

15

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

22

-

-

1 010

86

36 562

8

Kalmar

999

6

652

2 047

3 972

69 266

175

Gotlands

1 603

-

-

613

1 609

39 232

175

Blekinge

82

-

-

319

425

15 456

2

Skåne

2 611

6 815

-

3 536

5 493

108 925

4 887

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

818

1 155

-

1 599

2 010

47 359

481

Västra Götalands

9 405

1 206

-

7 180

1 302

196 284

3 406

Värmlands

762

-

-

1 654

74

63 930

418

Örebro

1 800

-

-

839

205

36 048

625

Västmanlands

2 064

-

-

526

56

25 840

624

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

264

-

-

785

0

36 391

91

Gävleborgs

132

-

-

1 760

2

45 942

47

Västernorrlands

1

-

-

1 676

25

41 391

34

Jämtlands

2

-

-

2 038

-

35 726

-

Västerbottens

1

-

-

2 416

-

51 620

40

Norrbottens

-

-

-

659

-

26 883

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Region obestämd

9

172

-

24

36

897

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2 133

6 377

-

1 433

3 760

51 267

4 281

Götalands mellanbygder

3 494

1 286

652

2 909

8 091

124 596

1 065

Götalands norra slättbygder

14 016

1 206

-

4 398

1 233

125 232

4 871

Svealands slättbygder

12 464

23

-

3 482

688

199 624

3 255

Götalands skogsbygder

2 210

314

-

11 565

2 532

326 002

682

Mellersta Sveriges skogsbygder

1 252

-

-

2 562

139

114 101

589

Nedre Norrland

47

-

-

5 404

26

120 296

45

Övre Norrland

1

-

-

3 468

-

84 893

45

Region obestämd

9

172

-

24

36

897

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

-

-

-

1 085

-

22 246

21

Stödområde 2a

2

-

-

4 154

-

94 755

37

Stödområde 2b

22

-

-

2 971

26

61 561

27

Stödområde 3

78

-

-

1 203

2

50 121

73

Stödområde 4a + 4b

1 139

-

-

1 997

73

92 744

564

Stödområde 5a

435

19

-

5 538

506

153 907

69

Stödområde 5b

1 922

89

214

6 753

3 962

211 781

576

Stödområde 5c

1 131

46

13

1 680

1 129

84 707

164

Stödområde 5m

2 184

6

425

769

1 576

45 014

323

Övriga riket

28 706

9 046

-

9 071

9 197

329 174

12 979

Region obestämd

9

172

-

24

36

897

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

35 626

9 378

652

35 245

16 505

1 146 907

14 837

2009

25 028

8 802

517

38 687

16 134

1 123 200

14 229

2008

17 398

7 240

502

32 214

13 063

1 119 550

14 331

2007

19 343

8 669

544

35 923

10 848

1 089 588

14 306

2006

26 905

8 883

654

35 489

7 470

1 063 026

15 295


1)    Exkl majs. För 2006 och 2007 är grönfoderarelan exkl. den majsareral som kommer från den slutliga statistiken för majs.

2)    För 2006 och 2007 anges arealen enligt den slutliga statistiken för majs.