Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2010

JO 10 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Areal potatis, sockerbetor och oljeväxter 2010. Hektar. Preliminära uppgifter

3. Areas under potatoes, sugar beets and oleiferous plants 2010. Hectares. Preliminary results

Område

Matpotatis

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Höstraps

 

Vårraps

 

Höstrybs

 

Vårrybs

 

Summa raps och rybs

Oljelin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

111

-

5

1 006

2 542

75

89

3 713

879

Uppsala

263

-

-

986

7 423

117

219

8 745

1 437

Södermanlands

91

0

30

1 910

3 555

96

109

5 670

2 131

Östergötlands

1 740

5

-

6 584

3 840

29

78

10 531

6 968

Jönköpings

221

0

11

227

133

-

12

371

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

95

7

-

137

41

5

-

183

-

Kalmar

483

726

231

3 682

230

11

6

3 929

108

Gotlands

963

8

29

3 735

1 107

14

71

4 926

41

Blekinge

98

1 831

577

726

88

-

-

815

-

Skåne

7 105

4 197

35 528

40 630

943

22

59

41 654

561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 107

12

794

2 495

699

5

24

3 223

178

Västra Götalands

2 773

117

4

8 739

5 364

44

263

14 410

4 636

Värmlands

504

8

9

99

784

-

246

1 129

71

Örebro

594

0

-

763

3 548

25

25

4 361

1 102

Västmanlands

47

-

0

261

3 542

56

102

3 962

1 138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

933

0

-

39

248

-

520

807

3

Gävleborgs

294

1

2

26

83

-

236

345

9

Västernorrlands

172

0

-

-

5

-

-

5

1

Jämtlands

151

-

2

1

1

-

3

5

-

Västerbottens

407

8

-

-

1

1

21

23

-

Norrbottens

575

17

-

-

1

-

46

47

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Region obestämd

59

387

679

237

-

-

-

237

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

5 568

737

29 299

32 595

898

10

56

33 559

616

Götalands mellanbygder

4 843

5 428

7 544

17 250

1 475

41

76

18 842

231

Götalands norra slättbygder

4 061

108

4

14 449

7 622

52

176

22 300

11 033

Svealands slättbygder

1 365

5

42

5 002

20 821

355

699

26 877

6 624

Götalands skogsbygder

1 014

630

327

2 387

1 965

26

120

4 497

205

Mellersta Sveriges skogsbygder

859

3

2

361

1 389

14

820

2 584

572

Nedre Norrland

1 018

1

4

1

6

-

114

121

2

Övre Norrland

1 002

26

-

-

2

1

67

70

0

Region obestämd

59

387

679

237

-

-

-

237

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

236

1

-

-

0

-

0

1

-

Stödområde 2a

870

25

-

1

2

1

67

71

0

Stödområde 2b

330

1

4

-

5

-

4

9

2

Stödområde 3

615

1

1

2

3

-

116

122

0

Stödområde 4a + 4b

1 026

8

8

165

1 232

-

901

2 299

82

Stödområde 5a

152

33

10

238

366

21

28

652

23

Stödområde 5b

1 287

53

71

2 765

2 328

38

222

5 352

362

Stödområde 5c

186

416

93

824

1 000

26

73

1 923

220

Stödområde 5m

948

145

49

3 565

1 393

25

198

5 181

324

Övriga riket

14 080

6 256

36 986

64 485

27 849

388

520

93 243

18 270

Region obestämd

59

387

679

237

-

-

-

237

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

19 788

7 324

37 901

72 283

34 178

499

2 129

109 089

19 287

2009

19 543

7 278

39 894

69 189

28 334

377

2 142

100 042

9 875

2008

19 678

7 309

36 672

62 897

24 638

876

2 444

90 855

3 435

2007

20 447

8 075

40 786

50 539

33 062

1 131

3 308

88 040

4 321

2006

20 177

7 824

43 592

48 346

35 446

1 263

6 038

91 093

8 916