Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2010

JO 10 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Areal träda m.m. samt total åkermark 2010. Hektar. Preliminära uppgifter

4. Areas under bare fallow etc. and total area of arable land 2010. Hectares. Preliminary results

Område

 

Energiskog

 

Trädgårdsväxter

Andra växtslag

Träda

 

Outnyttjad åkermark1

Summa åkermark

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

498

184

84

11 302

-

83 131

Uppsala

2 073

139

890

19 404

-

166 790

Södermanlands

1 825

459

206

13 494

-

126 593

Östergötlands

1 095

660

271

11 265

-

202 536

Jönköpings

14

157

7

1 410

-

89 220

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

67

43

8

1 127

-

48 015

Kalmar

112

935

35

3 304

-

122 152

Gotlands

88

909

69

2 950

-

85 642

Blekinge

34

476

11

1 232

-

29 930

Skåne

2 254

7 080

641

5 862

-

442 412

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

100

722

83

3 694

-

109 499

Västra Götalands

886

878

935

44 233

-

478 145

Värmlands

285

112

334

10 324

-

107 222

Örebro

1 849

239

134

10 210

-

105 045

Västmanlands

940

46

1 317

14 084

-

101 892

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

313

154

196

5 044

-

60 620

Gävleborgs

43

59

83

3 568

-

67 320

Västernorrlands

57

45

48

949

-

49 098

Jämtlands

4

86

11

380

-

40 856

Västerbottens

494

57

8

5 104

-

69 850

Norrbottens

21

189

3

1 076

-

34 624

 

 

 

 

 

 

 

Region obestämd

5

227

60

321

-

5 708

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

989

4 305

425

4 364

-

325 346

Götalands mellanbygder

1 152

5 162

286

7 715

-

309 373

Götalands norra slättbygder

1 499

1 207

943

34 928

-

453 175

Svealands slättbygder

7 094

1 109

2 714

70 478

-

605 149

Götalands skogsbygder

863

1 099

391

24 453

-

475 948

Mellersta Sveriges skogsbygder

861

313

504

18 648

-

188 947

Nedre Norrland

77

187

101

3 207

-

151 199

Övre Norrland

515

247

11

6 222

-

111 454

Region obestämd

5

227

60

321

-

5 708

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

28

81

2

576

-

25 050

Stödområde 2a

493

199

23

6 190

-

122 967

Stödområde 2b

54

125

56

1 331

-

76 206

Stödområde 3

31

49

212

3 588

-

69 137

Stödområde 4a + 4b

748

262

427

17 511

-

164 702

Stödområde 5a

117

209

117

8 235

-

196 748

Stödområde 5b

785

811

326

23 523

-

345 634

Stödområde 5c

760

522

123

12 285

-

142 664

Stödområde 5m

528

1 107

502

10 525

-

114 307

Övriga riket

9 504

10 265

3 589

86 248

-

1 363 175

Region obestämd

5

227

60

321

-

5 708

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2010

13 054

13 856

5 436

170 335

.

2 626 298

2009

13 755

13 796

5 294

149 928

.

2 635 100

2008

14 268

13 901

5 563

147 517

.

2 634 713

2007

14 398

12 233

5 947

281 588

1 838

2 647 561

2006

13 906

12 106

5 853

308 544

1 658

2 659 985


1) Grödkoden för outnyttjad åkermark har tagits bort i SAM-ansökan och redovisas därför ej.