Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2010

JO 10 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

5. Areal betesmark och slåtteräng 2010. Hektar. Preliminära uppgifter

5. Areas under pasture and meadow 2010. Hectares. Preliminary results

Område

Betesmark

Slåtteräng

Skogs-bete

Fäbodbete

Alvarbete

Outnyttjad betes-mark1

Summa betesmark och slåtteräng

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

10 448

118

723

2

-

-

11 291

Uppsala

15 734

433

1 508

7

4

-

17 685

Södermanlands

16 467

348

394

1

1

-

17 210

Östergötlands

40 872

266

1 200

-

4

-

42 342

Jönköpings

39 263

165

167

-

3

-

39 597

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

21 165

265

112

2

3

-

21 547

Kalmar

49 337

928

2 041

-

19 603

-

71 909

Gotlands

16 239

283

3 229

-

3 579

-

23 331

Blekinge

11 241

86

201

1

3

-

11 532

Skåne

55 659

2 129

35

2

5

-

57 829

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

15 739

155

33

0

2

-

15 929

Västra Götalands

58 012

854

649

2

12

-

59 528

Värmlands

6 540

244

43

165

63

-

7 054

Örebro

8 867

230

201

0

3

-

9 301

Västmanlands

6 685

446

4

-

-

-

7 135

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

5 085

242

166

7 522

3

-

13 018

Gävleborgs

3 869

215

43

1 938

7

-

6 072

Västernorrlands

2 014

172

31

30

-

-

2 247

Jämtlands

3 875

227

411

8 742

-

-

13 255

Västerbottens

1 399

228

377

333

-

-

2 337

Norrbottens

884

1 212

57

-

-

-

2 153

 

 

 

 

 

 

 

 

Region obestämd

1 419

46

155

13

1

-

1 633

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

16 984

892

4

2

3

-

17 885

Götalands mellanbygder

71 990

1 939

4 372

-

23 185

-

101 486

Götalands norra slättbygder

39 604

521

627

-

7

-

40 759

Svealands slättbygder

55 924

1 462

2 759

9

39

-

60 194

Götalands skogsbygder

172 121

1 642

2 564

5

16

-

176 349

Mellersta Sveriges skogsbygder

19 168

640

247

376

37

-

20 469

Nedre Norrland

10 088

602

161

10 635

7

-

21 492

Övre Norrland

3 516

1 544

888

7 719

-

-

13 667

Region obestämd

1 419

46

155

13

1

-

1 633

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

2 554

1 456

795

7 284

-

-

12 090

Stödområde 2a

4 054

296

168

6 754

-

-

11 272

Stödområde 2b

3 734

237

41

1 854

4

-

5 870

Stödområde 3

5 520

290

66

2 684

6

-

8 567

Stödområde 4a + 4b

10 355

414

148

154

66

-

11 137

Stödområde 5a

90 081

1 009

3 264

2

1 417

-

95 773

Stödområde 5b

110 939

1 631

3 970

2

5 124

-

121 666

Stödområde 5c

38 372

330

1 276

2

5 064

-

45 044

Stödområde 5m

11 826

771

884

-

11 595

-

25 075

Övriga riket

111 959

2 810

1 010

9

19

-

115 807

Region obestämd

1 419

46

155

13

1

-

1 633

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

390 814

9 289

11 777

18 759

23 296

.

453 934

2009

414 848

9 381

12 836

20 319

25 920

.

483 304

2008

428 025

9 371

15 939

21 734

26 967

.

502 035

2007

452 359

9 401

17 017

23 574

27 174

1 576

531 103

2006

487 932

8 751

15 341

23 303

25 731

1 799

562 857


1) Grödkoden för outnyttjad betesmark har tagits bort i SAM-ansökan och redovisas därför ej.