Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 10 SM 1101

Jordbruksmarkens användning 2010
Slutlig statistik
Use of agricultural land 2010
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Oförändrad areal åkermark

Den totala arealen åkermark var 2 633 500 hektar år 2010. Det innebär en minskning med 14 200 hektar (-0,5 %) sedan 2007. Sedan år 1999 har arealen åkermark minskat med 113 400 hektar (-4 %).

Minskad areal för spannmålsodling

Den totala spannmålsarealen var 962 800 hektar år 2010. Det innebär en minskning med 27 300 hektar (-3 %) jämfört med år 2007. Jämfört med år 1999 har spannmålsarealen minskat med 190 400 hektar (-17 %). Vetearealen ökade med 38 500 hektar (+11 %) jämfört med år 2007. Jämfört med år 1999 har vetearealen ökat med 124 600 hektar (+45 %). Havrearealen minskade med 43 500 hektar (-21 %) jämfört med år 2007. Jämfört med år 1999 har havrearealen minskat med 141 300 hektar (‑46 %). Kornarealen minskade måttligt jämfört med år 2007, men jämfört med år 1999 minskade kornarealen med 163 200 hektar (‑34 %).

Ökad areal för oljeväxtodling

Arealen för raps och rybs var 110 200 hektar år 2010. Det innebär en ökning med 22 400 hektar (+26 %) sedan år 2007. Sedan 1999 har arealen för raps och rybs ökat med 34 300 hektar (+45 %).

Minskad areal betesmark

Den totala arealen betesmark var 451 900 hektar år 2010. Det innebär en minskning med 37 400 hektar (-8 %) jämfört med år 2007.