Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2010

JO 10 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

5b. Antal företag med betesmark och slåtteräng 20101

5b. Number of holdings with pasture and meadow in 2010

Område
Storleksgrupp åker

Betesmark

Slåtteräng

Skogsbete

Fäbodbete

Alvarbete

Mosaikbetesmarker

Outnyttjad betesmark

Ospecificerad betesmark

Summa betesmark och slåtteräng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 110

29

80

-

-

..

-

22

1 147

Uppsala

1 585

68

141

-

-

23

-

23

1 633

Södermanlands

1 257

55

65

-

-

18

-

13

1 281

Östergötlands

2 539

76

174

-

-

9

-

33

2 584

Jönköpings

3 217

127

36

-

-

-

-

57

3 286

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

2 083

152

18

-

-

4

-

46

2 146

Kalmar

2 684

238

114

-

171

22

-

34

2 767

Gotlands

1 028

105

304

-

142

37

-

9

1 091

Blekinge

1 099

44

18

-

-

8

-

20

1 121

Skåne

4 704

282

19

-

-

4

-

96

4 881

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 129

46

9

-

-

6

-

35

2 170

Västra Götalands

6 991

275

104

-

-

52

-

191

7 263

Värmlands

1 056

76

9

8

-

..

-

61

1 160

Örebro

1 008

50

24

-

-

5

-

21

1 055

Västmanlands

669

47

4

-

-

3

-

12

705

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

869

83

7

97

-

3

-

33

965

Gävleborgs

856

51

13

25

-

-

-

38

920

Västernorrlands

576

49

15

5

-

-

-

60

667

Jämtlands

696

62

32

88

-

-

-

54

805

Västerbottens

341

43

35

3

-

-

-

37

412

Norrbottens

235

113

6

-

-

-

-

27

350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 946

111

6

-

-

..

-

32

2 030

Götalands mellanbygder

4 400

411

365

-

311

65

-

66

4 582

Götalands norra slättbygder

3 779

119

101

-

-

6

-

64

3 878

Svealands slättbygder

5 331

223

304

..

-

47

-

83

5 505

Götalands skogsbygder

16 007

676

303

-

..

68

-

337

16 450

Mellersta Sveriges skogsbygder

2 761

167

51

18

-

7

-

114

2 958

Nedre Norrland

2 145

172

46

124

-

..

-

140

2 402

Övre Norrland

784

196

55

84

-

-

-

86

1 039

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

2 269

359

108

40

30

32

-

162

2 599

2,1- 5,0

4 757

343

90

24

13

13

-

718

5 635

5,1- 10,0

5 711

317

135

25

16

13

-

40

5 887

10,1- 20,0

6 240

292

140

28

32

18

-

-

6 344

20,1- 30,0

3 560

148

133

25

23

13

-

..

3 612

30,1- 50,0

4 339

195

179

28

37

18

-

-

4 386

50,1- 100,0

5 232

197

244

42

88

38

-

-

5 277

100,1-

4 184

206

196

14

74

51

-

..

4 210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

7

..

-

-

-

..

-

20

29

2,1- 5,0

1 367

115

13

..

..

..

-

484

1 941

5,1- 10,0

6 784

501

98

17

11

21

-

415

7 442

10,1- 20,0

7 401

409

155

24

14

8

-

..

7 545

20,1- 30,0

4 087

201

127

22

14

18

-

..

4 160

30,1- 50,0

4 867

221

190

32

25

21

-

-

4 939

50,1- 100,0

6 095

252

294

39

63

37

-

-

6 166

100,1-

5 684

357

348

91

184

89

-

..

5 728

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riket2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

36 292

2 057

1 225

226

313

196

-

922

37 950

2010 enl tidigare LBR-def

34 089

1 707

1 119

187

283

168

-

784

35 441

2007

36 941

1 903

1 513

205

294

-

687

787

38 616

2005

39 188

1 977

1 517

217

276

-

836

3 763

43 838

2003

35 008

1 589

1 639

160

231

-

3 042

5 292

41 658

19993

..

..

..

..

..

..

..

..

..


1) För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region. 2) Se avsnittet Fakta om statistiken. 3) Inga uppgifter tillgängliga.