Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2010

JO 10 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Areal baljväxter, grönfoder och vall 2010, hektar.

2a. Areas under leguminous plants, ley and green fodder in 2010, hectare.

Område
Storleksgrupp åker

Ärter, åkerbönor m.m.

Konservärter

Bruna bönor

Majs

Grönfoder

Slåtter- och betesvall

Frövall

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 479

-

-

62

398

35 760

147

Uppsala

4 196

10

-

169

1 167

49 480

826

Södermanlands

2 582

12

-

140

1 074

45 201

822

Östergötlands

6 891

-

-

712

2 181

71 834

2 011

Jönköpings

197

-

-

101

3 449

66 960

14

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

28

-

-

75

1 144

36 508

8

Kalmar

1 001

6

658

3 873

2 431

69 445

178

Gotlands

1 616

-

-

1 557

690

39 254

175

Blekinge

82

-

-

415

336

15 441

3

Skåne

2 642

6 974

-

5 519

4 169

109 140

4 882

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

819

1 159

-

2 042

1 845

47 462

482

Västra Götalands

9 484

1 206

-

1 306

8 790

186 735

3 397

Värmlands

745

-

-

74

1 977

64 289

409

Örebro

1 784

-

-

205

1 059

36 090

623

Västmanlands

2 142

-

-

56

656

25 855

625

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

264

-

-

0

933

36 450

92

Gävleborgs

128

-

-

2

1 863

46 092

46

Västernorrlands

1

-

-

17

1 569

41 495

36

Jämtlands

2

-

-

-

1 979

35 631

-

Västerbottens

1

-

-

-

2 373

51 665

38

Norrbottens

-

-

-

-

660

26 855

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2 136

6 539

-

3 817

1 694

51 393

4 277

Götalands mellanbygder

3 549

1 286

658

7 937

3 569

124 780

1 068

Götalands norra slättbygder

14 305

1 206

-

1 221

5 765

115 878

4 852

Svealands slättbygder

12 608

23

-

680

4 753

200 211

3 257

Götalands skogsbygder

2 198

314

-

2 513

13 193

325 730

683

Mellersta Sveriges skogsbygder

1 234

-

-

139

3 048

114 288

590

Nedre Norrland

53

-

-

18

5 338

120 459

48

Övre Norrland

1

-

-

-

3 384

84 903

43

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

0

-

-

-

4

895

0

2,1- 5,0

38

5

-

5

202

29 220

65

5,1- 10,0

158

10

-

93

756

78 915

163

10,1- 20,0

530

80

2

238

2 004

128 582

274

20,1- 30,0

485

111

13

348

2 081

98 621

212

30,1- 50,0

1 849

596

31

757

4 385

158 109

425

50,1- 100,0

5 503

1 694

135

3 363

10 195

272 844

1 823

100,1-

27 522

6 871

476

11 520

21 118

370 457

11 855

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

-

-

-

-

15

0

2,1- 5,0

27

5

-

2

97

17 079

48

5,1- 10,0

139

0

-

82

517

66 511

152

10,1- 20,0

503

67

2

222

1 519

114 270

277

20,1- 30,0

473

133

9

227

1 632

88 387

222

30,1- 50,0

1 660

571

28

623

3 420

143 386

375

50,1- 100,0

5 168

1 657

101

2 433

9 062

264 902

1 697

100,1-

28 115

6 933

517

12 735

24 496

443 092

12 046

 

 

 

 

 

 

 

 

Riket1

 

 

 

 

 

 

 

2010

36 084

9 368

658

16 325

40 744

1 137 642

14 818

2010 enl tidigare LBR-def

36 084

9 368

658

16 325

40 740

1 136 770

14 818

2007

19 198

8 824

535

10 845

35 637

1 081 077

14 276

2005

31 285

8 874

707

5 793

33 835

1 027 294

12 847

20032

28 942

9 121

767

..

31 748

933 280

12 306

19992

30 053

8 752

872

..

21 867

983 967

8 165


1)      Se avsnittet Fakta om statistiken.

2)      Majs ingår i grönfoder.