Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2010

JO 10 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Antal företag med odling av baljväxter, grönfoder och vall 20101

2b. Number of holdings with cultivation of leguminous plants, ley and green fodder in 2010

Område
Storleksgrupp åker

Ärter, åkerbönor m.m.

Konservärter

Bruna bönor

Majs

Grönfoder

Slåtter- och betesvall

Frövall

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

83

-

-

14

60

1 687

13

Uppsala

265

..

-

14

118

2 457

36

Södermanlands

137

..

-

13

96

1 849

38

Östergötlands

441

-

-

54

204

3 128

100

Jönköpings

22

-

-

19

606

3 544

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

14

-

-

7

233

2 368

5

Kalmar

95

..

49

265

296

3 030

21

Gotlands

167

-

-

133

101

1 402

18

Blekinge

21

-

-

53

87

1 285

3

Skåne

196

407

-

428

577

7 560

233

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

109

87

-

160

210

3 046

37

Västra Götalands

642

79

-

107

872

11 008

157

Värmlands

50

-

-

7

185

2 949

32

Örebro

119

-

-

16

96

1 996

40

Västmanlands

144

-

-

8

38

1 381

41

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

24

-

-

..

154

1 869

9

Gävleborgs

28

-

-

..

272

2 193

9

Västernorrlands

..

-

-

..

303

1 939

9

Jämtlands

..

-

-

-

303

1 493

-

Västerbottens

..

-

-

-

255

2 084

6

Norrbottens

-

-

-

-

94

1 116

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

176

396

-

286

170

4 167

204

Götalands mellanbygder

343

80

49

636

482

6 036

77

Götalands norra slättbygder

912

79

-

86

446

6 244

225

Svealands slättbygder

766

3

-

68

410

9 286

180

Götalands skogsbygder

250

26

-

231

2 037

19 410

71

Mellersta Sveriges skogsbygder

101

-

-

16

350

6 048

44

Nedre Norrland

17

-

-

4

850

5 456

13

Övre Norrland

..

-

-

-

431

3 603

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

..

-

-

-

4

723

..

2,1- 5,0

24

..

-

5

167

8 250

27

5,1- 10,0

50

..

-

37

432

12 197

45

10,1- 20,0

115

9

..

58

762

11 373

48

20,1- 30,0

118

13

3

68

577

5 760

25

30,1- 50,0

296

56

7

121

862

6 667

46

50,1- 100,0

612

143

15

380

1 227

7 488

153

100,1-

1 340

353

23

633

1 090

6 101

468

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

-

-

-

-

13

..

2,1- 5,0

16

..

-

4

72

4 851

19

5,1- 10,0

46

..

-

30

307

12 229

44

10,1- 20,0

107

8

..

54

644

12 157

42

20,1- 30,0

113

15

..

48

529

6 233

32

30,1- 50,0

272

53

6

102

822

7 155

46

50,1- 100,0

587

141

12

299

1 300

8 333

143

100,1-

1 415

358

28

765

1 447

7 588

486

 

 

 

 

 

 

 

 

Riket2

 

 

 

 

 

 

 

2010

2 556

577

49

1 302

5 121

58 559

813

2010 enl tidigare LBR-def

2 555

577

49

1 302

5 117

57 859

813

2007

1 747

591

45

999

5 246

61 007

859

2005

2 832

576

71

624

5 505

62 502

866

20033

3 022

591

76

..

5 471

51 719

814

19993

3 718

558

130

..

4 671

60 943

770


1)      För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.

2)      Se avsnittet Fakta om statistiken.

3)      Majs ingår i grönfoder.