Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2010

JO 10 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Antal företag med odling av potatis, sockerbetor och oljeväxter 20101

3b. Number of holdings with cultivation of potatoes, sugar beets and oleiferous plants in 2010

Område
Storleksgrupp åker

Matpotatis

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Höstraps

Vårraps

Höstrybs

Vårrybs

Summa raps och rybs

Oljelin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

71

-

..

48

123

8

6

169

29

Uppsala

112

-

-

58

321

18

10

366

60

Södermanlands

59

..

..

78

141

7

6

200

73

Östergötlands

168

..

..

370

229

..

8

554

325

Jönköpings

183

..

..

19

16

-

..

33

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

116

4

-

10

5

..

-

13

-

Kalmar

123

46

18

228

25

..

..

249

8

Gotlands

106

..

3

309

123

..

12

361

3

Blekinge

86

147

87

72

13

-

-

82

-

Skåne

608

275

1 995

1 901

74

4

4

1 954

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

263

3

134

189

66

..

3

253

13

Västra Götalands

646

22

..

486

335

3

35

823

233

Värmlands

110

6

3

7

40

-

20

65

5

Örebro

140

..

-

41

176

..

3

210

50

Västmanlands

33

-

..

18

158

6

7

179

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

157

..

-

4

12

-

38

53

..

Gävleborgs

178

..

..

3

7

-

20

28

4

Västernorrlands

192

..

-

-

..

-

..

3

..

Jämtlands

128

-

-

..

..

-

-

..

-

Västerbottens

127

4

-

..

3

..

3

7

-

Norrbottens

84

..

-

-

4

-

5

8

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

532

85

1 641

1 540

77

3

5

1 600

27

Götalands mellanbygder

502

343

601

1 083

161

5

13

1 164

23

Götalands norra slättbygder

380

13

..

800

462

3

18

1 202

534

Svealands slättbygder

379

3

4

246

929

39

44

1 143

250

Götalands skogsbygder

860

75

44

209

167

..

24

385

22

Mellersta Sveriges skogsbygder

286

5

..

25

69

..

62

152

26

Nedre Norrland

523

4

..

..

4

-

11

15

..

Övre Norrland

243

6

-

..

7

..

8

15

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

9

..

..

-

-

-

-

-

-

2,1- 5,0

197

5

3

13

10

-

-

23

4

5,1- 10,0

453

9

24

61

22

..

4

88

5

10,1- 20,0

642

37

125

186

62

3

7

256

26

20,1- 30,0

433

49

177

208

68

..

13

286

31

30,1- 50,0

500

81

358

469

191

7

34

684

77

50,1- 100,0

650

138

637

1 013

500

14

58

1 510

181

100,1-

801

196

923

1 890

1 012

28

69

2 749

554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

..

-

-

-

-

-

-

-

-

2,1- 5,0

124

3

..

12

7

-

-

19

3

5,1- 10,0

414

10

24

54

22

..

4

81

6

10,1- 20,0

633

33

114

176

54

3

7

238

23

20,1- 30,0

415

39

152

195

70

..

13

275

30

30,1- 50,0

515

81

365

431

171

7

30

626

67

50,1- 100,0

699

130

612

973

478

14

62

1 457

183

100,1-

884

220

979

1 999

1 063

28

69

2 900

566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riket2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

3 685

516

2 248

3 840

1 865

54

185

5 596

878

2010 enl tidigare LBR-def

3 679

515

2 247

3 840

1 865

54

185

5 596

878

2007

4 511

571

2 657

3 221

2 049

103

298

5 278

275

2005

5 168

645

3 523

2 530

2 666

145

616

5 517

569

2003

5 306

669

3 829

1 963

2 009

107

751

4 511

328

1999

8 517

868

4 578

2 003

2 648

163

2 029

6 198

2 921


1)      För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.

2)      Se avsnittet Fakta om statistiken.