Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2010

JO 10 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Antal företag med träda m.m. samt totalt antal företag med åkermark 20101

4b. Number of holdings with bare fallow etc. and total number of holdings with arable land in 2010

Område
Storleksgrupp åker

Energiskog

Trädgårdsväxter

Andra växtslag

Träda

Outnyttjad åkermark

Ospecificerad åkermark

Summa åkermark

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

49

70

33

894

-

57

1 920

Uppsala

150

64

88

1 638

-

65

3 010

Södermanlands

116

55

42

1 084

-

45

2 161

Östergötlands

105

109

44

1 297

-

67

3 484

Jönköpings

7

86

10

492

-

83

3 698

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

11

53

15

367

-

99

2 519

Kalmar

10

141

21

844

-

55

3 208

Gotlands

19

126

19

480

-

23

1 506

Blekinge

5

114

9

311

-

43

1 399

Skåne

285

708

157

1 311

-

290

8 837

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

13

144

36

751

-

110

3 439

Västra Götalands

140

311

169

5 360

-

517

13 729

Värmlands

26

46

66

1 109

-

294

3 630

Örebro

152

66

37

1 044

-

85

2 424

Västmanlands

75

30

66

937

-

34

1 744

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

38

51

26

615

-

122

2 197

Gävleborgs

9

63

31

485

-

155

2 488

Västernorrlands

18

52

20

249

-

227

2 243

Jämtlands

3

45

9

145

-

193

1 718

Västerbottens

52

64

10

649

-

282

2 594

Norrbottens

4

50

4

224

-

144

1 329

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

159

446

116

1 024

-

144

5 173

Götalands mellanbygder

134

600

83

1 577

-

162

6 772

Götalands norra slättbygder

186

225

124

3 891

-

210

8 169

Svealands slättbygder

531

280

269

5 677

-

290

11 180

Götalands skogsbygder

117

491

152

4 391

-

699

21 168

Mellersta Sveriges skogsbygder

95

132

107

2 256

-

455

7 288

Nedre Norrland

25

156

52

759

-

527

6 193

Övre Norrland

56

118

14

893

-

503

4 408

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

173

..

38

-

103

990

2,1- 5,0

34

345

63

1 010

-

2 587

11 601

5,1- 10,0

92

373

92

2 467

-

294

13 943

10,1- 20,0

179

376

141

3 397

-

4

13 008

20,1- 30,0

102

189

81

2 282

-

..

6 603

30,1- 50,0

150

233

115

3 035

-

-

7 490

50,1- 100,0

228

344

167

3 945

-

-

8 205

100,1-

499

415

247

3 942

-

..

6 456

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

133

..

5

-

64

177

2,1- 5,0

26

269

47

792

-

2 312

7 851

5,1- 10,0

83

408

87

2 325

-

608

14 352

10,1- 20,0

174

395

133

3 305

-

4

13 815

20,1- 30,0

105

173

85

2 238

-

..

7 087

30,1- 50,0

138

251

119

2 966

-

-

7 999

50,1- 100,0

227

344

164

3 989

-

-

9 066

100,1-

531

475

271

4 496

-

..

7 949

 

 

 

 

 

 

 

 

Riket2

 

 

 

 

 

 

 

2010

1 284

2 448

908

20 116

-

2 990

68 296

2010 enl tidigare LBR-def

1 284

2 433

907

20 084

-

2 942

67 500

2007

1 284

2 762

1 040

33 998

1 586

2 028

71 978

2005

1 225

2 627

1 020

35 754

1 603

3 763

75 757

2003

1 295

2 183

780

28 961

7 208

5 295

66 780

1999

1 256

2 831

1 123

30 664

9 285

-

80 119


1)      För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.

2)      Se avsnittet Fakta om statistiken.