Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 10 SM 1102

Jordbruksmarkens användning 2011
Preliminära uppgifter
Use of agricultural land in 2011, preliminary results
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Den totala arealen jordbruksmark i princip oförändrad

Åkermarken var år 2011 preliminärt 2 617 100 hektar. Det var en minskning med 16 400 hektar (-1 %) jämfört med 2010. Den totala arealen betesmark var preliminärt 444 000 hektar år 2011. Det var en minskning med 7 900 hektar (‑2 %) jämfört med år 2010.

 

Arealen spannmål ökar

Den totala spannmålsarealen var preliminärt 992 900 hektar år 2011. Det var en ökning med 30 100 hektar (+3 %) jämfört med år 2010. Havrearealen ökade preliminärt med 18 000 hektar (+11 %) jämfört med 2010. Råg, rågvete och blandsäd minskade preliminärt med 13 000 hektar (-16 %) jämfört med 2010.

 

Arealen träda minskar

Arealen i träda var preliminärt 149 900 hektar år 2011. Det var en minskning med 26 900 hektar (-15 %) jämfört med år 2010.

 

Arealen av vall och grönfoderväxter är konstant

Arealen av vall och grönfoderväxter var preliminärt 1 194 800 hektar år 2011. Det var lika stor areal som år 2010.