Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2011

JO 10 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Areal baljväxter, grönfoder och vall 2011, hektar. Preliminära uppgifter

2. Areas under leguminous plants, ley and green fodder in 2011, hectare. Preliminary figures

Område
Storleksgrupp

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv­ärter

Bruna bönor

Majs

Grönfoder

Slåtter- och betesvall

Frövall

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 069

-

-

57

514

35 748

279

Uppsala

2 794

8

-

126

984

48 818

583

Södermanlands

1 738

14

-

94

825

46 271

822

Östergötlands

6 576

-

-

597

1 741

73 211

1 972

Jönköpings

98

-

-

110

3 460

67 374

17

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

16

-

-

49

1 353

36 601

6

Kalmar

1 005

-

697

3 368

3 483

69 969

150

Gotlands

1 332

-

-

1 739

723

38 211

130

Blekinge

51

-

-

485

337

15 295

4

Skåne

2 122

6 673

-

5 346

4 120

108 297

4 777

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

887

1 439

-

1 972

1 459

48 033

518

Västra Götalands

9 854

113

-

1 329

8 345

186 965

3 469

Värmlands

866

-

-

61

1 783

65 182

478

Örebro

1 381

6

-

207

876

36 673

735

Västmanlands

1 849

-

-

58

574

26 276

776

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

318

-

-

-

1 019

35 991

51

Gävleborgs

124

-

-

2

1 883

45 958

55

Västernorrlands

3

-

-

-

1 543

40 808

41

Jämtlands

0

-

-

-

1 813

35 292

-

Västerbottens

1

-

-

0

2 314

51 886

42

Norrbottens

9

-

-

0

631

26 521

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 928

6 091

-

3 639

1 288

51 585

4 200

Götalands mellanbygder

2 930

1 754

697

7 564

4 614

123 830

1 041

Götalands norra slättbygder

14 505

113

-

1 127

5 403

117 582

4 895

Svealands slättbygder

9 300

28

-

601

4 051

202 064

3 397

Götalands skogsbygder

2 108

266

-

2 544

13 057

326 076

703

Mellersta Sveriges skogsbygder

1 272

-

-

124

2 983

114 228

583

Nedre Norrland

41

-

-

-

5 047

119 465

46

Övre Norrland

10

-

-

0

3 335

84 549

43

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

0

-

-

-

6

870

-

2,1- 5,0

9

4

-

10

173

27 098

55

5,1- 10,0

83

17

-

103

632

78 855

182

10,1- 20,0

392

109

2

274

1 714

129 140

244

20,1- 30,0

457

165

10

330

1 970

96 368

189

30,1- 50,0

1 336

601

36

832

4 050

156 072

404

50,1- 100,0

4 801

1 361

130

2 895

9 421

265 483

1 604

100,1-

25 017

5 996

519

11 157

21 814

385 493

12 230

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

-

-

-

-

19

-

2,1- 5,0

8

-

-

7

85

15 237

41

5,1- 10,0

71

13

-

70

428

66 739

178

10,1- 20,0

352

116

2

261

1 255

115 209

257

20,1- 30,0

426

146

7

261

1 523

86 775

187

30,1- 50,0

1 215

598

31

660

3 076

141 497

390

50,1- 100,0

4 402

1 331

85

2 166

8 342

257 500

1 476

100,1-

25 620

6 049

572

12 175

25 071

456 401

12 379

 

 

 

 

 

 

 

 

Riket1

 

 

 

 

 

 

 

2011

32 095

8 253

697

15 600

39 779

1 139 379

14 907

2010

36 084

9 368

658

16 325

40 744

1 137 642

14 818

2010 enl. tidigare LBR-def.

36 084

9 368

658

16 325

40 740

1 136 770

14 818

2007

19 198

8 824

535

10 845

35 637

1 081 077

14 276

2005

31 285

8 874

707

5 793

33 835

1 027 294

12 847

20032

28 942

9 121

767

..

31 748

933 280

12 306


1) Se avsnittet Fakta om statistiken.

2) Majs ingår i grönfoder.