Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2010

JO 10 SM 1103

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Areal jordbruksmark, omställd och under omställning 2010, hektar

1a. Areas of agricultural land, converted and under conversion 2010, hectare

Område

Omställd areal

Areal under omställning

Summa

 

Hektar

Andel av total areal jordbruksmark, procent

 

Hektar

Andel av total areal jordbruksmark, procent

 

Hektar

Andel av total areal jordbruksmark, procent

Län

Stockholms

10 785

11,3

1 607

1,7

12 392

13,0

Uppsala

23 321

12,6

4 099

2,2

27 420

14,8

Södermanlands

18 389

12,8

5 229

3,6

23 619

16,4

Östergötlands

33 700

13,7

12 531

5,1

46 232

18,8

Jönköpings

16 046

12,5

5 734

4,5

21 781

16,9

Kronobergs

6 361

9,1

2 022

2,9

8 382

12,1

Kalmar

14 010

7,2

5 209

2,7

19 218

9,9

Gotlands

14 538

13,3

4 186

3,8

18 724

17,1

Blekinge

2 378

5,5

687

1,6

3 065

7,1

Skåne

20 457

4,0

6 464

1,3

26 921

5,3

Hallands

8 195

6,5

1 691

1,3

9 886

7,8

Västra Götalands

76 756

14,4

21 142

4,0

97 898

18,3

Värmlands

18 879

16,3

8 777

7,6

27 656

23,9

Örebro

10 108

8,8

6 661

5,8

16 770

14,7

Västmanlands

13 987

12,8

2 579

2,4

16 566

15,1

Dalarnas

10 786

14,5

4 367

5,9

15 153

20,4

Gävleborgs

9 305

12,6

4 612

6,2

13 917

18,8

Västernorrlands

5 730

11,0

3 683

7,1

9 413

18,0

Jämtlands

9 005

16,5

5 001

9,2

14 005

25,7

Västerbottens

4 316

5,9

2 140

2,9

6 456

8,8

Norrbottens

2 420

6,5

984

2,7

3 404

9,2

Hela riket

2010

329 472

10,7

109 405

3,5

438 878

14,2

2009

302 790

9,8

82 274

2,7

385 064

12,5

2008

246 628

8,0

89 811

2,9

336 439

10,9

2007

234 429

7,5

73 844

2,4

308 273

9,8

2006

201 298

6,3

24 132

0,8

225 430

7,1

2005

200 638

6,2

 

22 100

0,7

 

222 738

6,9