Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2010

JO 10 SM 1103

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Antal företag1 med omställda arealer baljväxter, grönfoder och vall 2010

5b. Number of holdings with converted areas of leguminous plants, green fodder and temporary grasses 2010

Område

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

Bruna bönor

Majs

Grönfoder

Slåtter- och betesvall1

Län

Stockholms

13

-

-

..

14

111

Uppsala

43

-

-

-

23

182

Södermanlands

36

..

-

..

31

159

Östergötlands

76

-

-

7

40

270

Jönköpings

9

-

-

..

76

212

Kronobergs

..

-

-

-

29

92

Kalmar

14

-

..

5

33

150

Gotlands

11

-

-

5

32

138

Blekinge

..

-

-

-

9

47

Skåne

27

3

-

7

64

236

Hallands

16

..

-

3

29

123

Västra Götalands

180

6

-

..

175

874

Värmlands

18

-

-

..

48

189

Örebro

9

-

-

..

17

108

Västmanlands

39

-

-

-

8

135

Dalarnas

11

-

-

..

27

127

Gävleborgs

7

-

-

-

47

147

Västernorrlands

-

-

-

-

33

82

Jämtlands

-

-

-

-

40

92

Västerbottens

-

-

-

-

25

63

Norrbottens

-

-

-

-

12

35

Hela riket

2010

510

11

..

36

812

3 572

2009

468

13

3

65

651

3 220


1) Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

2) Inklusive frövall