Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2010

JO 10 SM 1103

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Omställda arealer potatis, sockerbetor och oljeväxter 2010, hektar

6a. Potatoes, sugar beets and oilseed crops, converted areas 2010, hectare

Område

Matpotatis

Potatis för stärkelse

Socker-betor

Höstraps

Vårraps

Höstrybs

Vårrybs

Summa raps och rybs

Oljelin

Län

Stockholms

7

-

-

25

8

43

6

82

-

Uppsala

25

-

-

38

47

18

5

109

18

Södermanlands

7

-

-

33

-

15

22

69

17

Östergötlands

29

-

-

364

-

-

-

364

34

Jönköpings

7

-

-

35

13

-

-

48

-

 

 

Kronobergs

5

-

-

3

-

4

-

7

-

Kalmar

33

3

-

62

-

-

-

62

10

Gotlands

180

-

-

58

23

-

-

80

2

Blekinge

14

13

-

6

-

-

-

6

-

Skåne

151

18

-

210

-

9

39

257

1

 

 

Hallands

24

-

-

59

1

4

-

64

-

Västra Götalands

80

-

-

554

54

21

6

635

109

Värmlands

12

2

-

34

19

-

74

127

-

Örebro

14

-

-

27

8

11

-

46

-

Västmanlands

0

-

-

63

-

56

-

119

-

 

 

Dalarnas

132

-

-

25

3

-

8

36

-

Gävleborgs

65

0

-

-

-

-

12

12

2

Västernorrlands

10

-

-

-

4

-

-

4

-

Jämtlands

14

-

-

-

-

-

-

0

-

Västerbottens

9

-

-

-

-

-

1

1

-

Norrbottens

18

-

-

-

-

-

-

0

-

Hela riket

2010

836

36

-

1 595

180

180

172

2 128

193

2009

875

28

-

1 302

209

71

145

1 727

17