Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2010

JO 10 SM 1103

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6b. Antal företag1 med omställda arealer potatis, sockerbetor och oljeväxter 2010

6b. Number of holdings with converted areas of potatoes, sugar beets and oilseed crops 2010

Område

Matpotatis

Potatis för stärkelse

Socker-betor

Höstraps

Vårraps

Höstrybs

Vårrybs

Summa raps och rybs

Oljelin

Län

Stockholms

14

-

-

..

..

..

..

4

-

Uppsala

9

-

-

5

..

..

..

10

3

Södermanlands

8

-

-

3

-

..

..

6

..

Östergötlands

12

-

-

20

-

-

-

20

4

Jönköpings

18

-

-

6

..

-

-

8

-

Kronobergs

7

-

-

..

-

..

-

..

-

Kalmar

17

..

-

6

-

-

-

6

..

Gotlands

19

-

-

4

..

-

-

6

..

Blekinge

..

..

-

..

-

-

-

..

-

Skåne

35

6

-

23

-

..

..

26

..

Hallands

9

-

-

4

..

..

-

5

-

Västra Götalands

66

-

-

35

4

..

3

43

7

Värmlands

8

..

-

..

..

-

5

8

-

Örebro

17

-

-

5

..

..

-

7

-

Västmanlands

..

-

-

3

-

6

-

8

-

Dalarnas

28

-

-

3

..

-

..

5

-

Gävleborgs

23

..

-

-

-

-

..

..

..

Västernorrlands

13

-

-

-

..

-

-

..

-

Jämtlands

16

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

10

-

-

-

-

-

..

..

-

Norrbottens

9

-

-

-

-

-

-

-

-

Hela riket

2010

344

10

-

123

17

19

18

168

19

2009

355

6

-

104

23

12

16

150

7


1) Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.