Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2010

JO 10 SM 1103

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7a. Omställda arealer träda m.m. samt total omställd areal åkermark 2010, hektar

7a. Fallow land etc. and total area of arable land, converted areas 2010, hectare

Område

Energiskog

Trädgårds-växter

Andra växtslag

Träda

Ospecificerad åkermark

Summa åkermark

Län

Stockholms

-

38

1

559

368

8 463

Uppsala

35

16

20

1 284

1 309

18 606

Södermanlands

35

13

-

630

635

14 230

Östergötlands

4

26

17

708

420

24 724

Jönköpings

-

15

9

89

263

10 935

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

-

6

1

70

30

4 123

Kalmar

-

50

4

57

104

7 490

Gotlands

-

140

2

136

8

8 656

Blekinge

-

20

11

12

9

1 427

Skåne

24

305

61

146

402

13 422

 

 

 

 

 

 

Hallands

-

75

11

108

96

6 784

Västra Götalands

29

204

122

2 217

2 046

64 093

Värmlands

11

31

1

634

265

17 071

Örebro

8

35

8

222

280

7 730

Västmanlands

14

23

6

913

1 609

12 574

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

5

89

-

312

229

8 011

Gävleborgs

-

15

-

206

219

8 316

Västernorrlands

21

18

-

23

18

5 125

Jämtlands

-

14

0

40

69

5 421

Västerbottens

4

18

1

133

41

3 932

Norrbottens

-

86

4

26

8

2 325

Hela riket

2010

190

1 239

279

8 522

8 427

253 457

2009

181

1 203

265

7 149

9 613

233 446