Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2010

JO 10 SM 1103

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7b. Antal företag1 med omställda arealer träda m.m. samt totalt antal företag med omställda arealer åkermark 2010

7b. Number of holdings with fallow land etc. and total number of holdings with converted areas of arable land 2010

Område

Energiskog

Trädgårds-växter

Andra växtslag

Träda

Ospecificerad åkermark

Summa åkermark

Län

Stockholms

-

19

..

52

32

127

Uppsala

8

16

5

105

96

216

Södermanlands

4

19

-

69

51

170

Östergötlands

..

22

4

81

37

290

Jönköpings

-

16

5

31

26

221

Kronobergs

-

8

3

11

10

94

Kalmar

-

24

..

27

16

161

Gotlands

-

37

5

36

4

151

Blekinge

-

8

..

9

3

49

Skåne

8

78

11

34

59

278

Hallands

-

25

6

27

16

135

Västra Götalands

8

71

24

319

238

1 014

Värmlands

..

11

..

65

22

199

Örebro

3

15

..

39

27

119

Västmanlands

..

12

..

77

85

163

Dalarnas

3

18

-

41

24

141

Gävleborgs

-

11

-

43

35

159

Västernorrlands

6

12

-

13

10

84

Jämtlands

-

5

..

12

14

97

Västerbottens

..

10

..

24

10

69

Norrbottens

-

11

..

13

4

44

Hela riket

2010

46

448

75

1 128

819

3 981

2009

46

424

78

1 029

909

3 637


1) Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.