Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2010

JO 10 SM 1103

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8a. Omställda arealer betesmark och slåtteräng 2010, hektar

8a. Pasture and meadow, converted areas 2010, hectare

Område

Betes-mark

Slåtter-äng

Skogs-bete

Fäbod-bete

Alvarbete

Ospecificerad betesmark

Summa betesmark och slåtteräng

Län

Stockholms

2 160

6

151

.

.

5

2 322

Uppsala

4 233

44

426

.

.

12

4 715

Södermanlands

3 913

97

149

.

.

1

4 159

Östergötlands

8 512

60

404

.

.

-

8 976

Jönköpings

4 984

24

103

.

.

-

5 111

Kronobergs

2 046

27

163

.

.

1

2 238

Kalmar

5 365

90

687

.

372

5

6 519

Gotlands

3 460

32

2 193

.

197

-

5 882

Blekinge

821

54

76

.

.

-

951

Skåne

6 793

85

156

.

.

1

7 035

Hallands

1 381

2

26

.

.

1

1 410

Västra Götalands

11 990

119

547

.

.

7

12 663

Värmlands

1 778

-

31

-

.

-

1 809

Örebro

2 322

20

36

-

.

-

2 378

Västmanlands

1 274

112

21

-

.

6

1 413

Dalarnas

946

1

11

1 806

.

11

2 775

Gävleborgs

661

30

12

285

.

1

989

Västernorrlands

440

3

85

77

.

1

605

Jämtlands

606

1

101

2 875

.

-

3 583

Västerbottens

233

5

46

99

.

-

384

Norrbottens

73

6

15

-

.

-

95

Hela riket

2010

63 992

819

5 440

5 142

569

53

76 015

2009

59 339

673

4 420

3 567

1 256

88

69 343