Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2010

JO 10 SM 1103

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

8b. Antal företag1 med omställda arealer betesmark och slåtteräng 2010

8b. Number of holdings with converted areas of pasture and meadow 2010

Område

Betes-mark

Slåtter-äng

Skogs-bete

Fäbod-bete

Alvarbete

Ospecificerad betesmark

Summa betesmark och slåtteräng

Län

Stockholms

91

..

23

.

.

..

93

Uppsala

151

9

34

.

.

3

155

Södermanlands

138

11

11

.

.

..

140

Östergötlands

221

12

31

.

.

-

221

Jönköpings

204

12

13

.

.

-

204

Kronobergs

86

9

5

.

.

..

86

Kalmar

140

15

20

.

11

..

140

Gotlands

79

13

37

.

11

-

82

Blekinge

42

..

9

.

.

-

42

Skåne

178

9

11

.

.

..

182

Hallands

98

..

4

.

.

..

99

Västra Götalands

676

33

43

.

.

3

685

Värmlands

127

-

8

-

.

-

131

Örebro

88

3

11

-

.

-

88

Västmanlands

90

4

6

-

.

..

95

Dalarnas

85

3

3

13

.

..

88

Gävleborgs

90

5

6

4

.

..

92

Västernorrlands

47

..

6

..

.

..

48

Jämtlands

64

..

13

19

.

-

69

Västerbottens

25

..

10

..

.

-

29

Norrbottens

12

..

3

-

.

-

13

Hela riket

2010

2 732

150

307

38

22

17

2 782

2009

2 455

140

255

29

21

29

2 512


1) Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.