Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2010

JO 10 SM 1103

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Antal företag1 med jordbruksmark, omställd och under omställning 2010

1b. Number of holdings with agricultural land, converted and under conversion 2010

Område

Antal företag med jordbruksmark

 

Totalt antal företag med jordbruksmark, omställd eller under omställning2

Omställd

Under omställning

 

Län

Stockholms

129

40

149

Uppsala

219

107

250

Södermanlands

170

87

209

Östergötlands

291

211

395

Jönköpings

221

143

293

Kronobergs

95

61

123

Kalmar

163

104

214

Gotlands

151

90

181

Blekinge

49

30

64

Skåne

280

134

341

Hallands

135

55

159

Västra Götalands

1 021

511

1 229

Värmlands

200

155

282

Örebro

119

96

171

Västmanlands

164

52

185

Dalarnas

141

92

181

Gävleborgs

159

107

216

Västernorrlands

84

79

124

Jämtlands

97

73

133

Västerbottens

69

51

88

Norrbottens

44

28

55

Hela riket

2010

4 001

2 306

5 042

2009

3 661

1 878

 

4 403


1) Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

2) Ett företag kan ha både omställd mark och mark under omställning. Det totala antalet företag skiljer sig därför från summan av antalet företag med omställd mark respektive mark under omställning.