Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2010

JO 10 SM 1103

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Areal åkermark, omställd och under omställning 2010, hektar

2a. Arable land, converted and under conversion 2010, hectare

Område

Omställd areal

 

Areal under omställning

 

Summa

 

Hektar

Andel av total areal åkermark, procent

 

Hektar

Andel av total areal åkermark, procent

 

Hektar

Andel av total areal åkermark, procent

Län

Stockholms

8 463

10,1

1 067

1,3

9 530

11,4

Uppsala

18 606

11,1

3 345

2,0

21 950

13,1

Södermanlands

14 230

11,2

3 824

3,0

18 054

14,2

Östergötlands

24 724

12,2

9 153

4,5

33 877

16,7

Jönköpings

10 935

12,2

3 822

4,3

14 757

16,5

Kronobergs

4 123

8,5

1 220

2,5

5 343

11,1

Kalmar

7 490

6,1

3 215

2,6

10 705

8,7

Gotlands

8 656

10,1

2 294

2,7

10 949

12,8

Blekinge

1 427

4,5

409

1,3

1 836

5,8

Skåne

13 422

3,0

4 968

1,1

18 390

4,1

Hallands

6 784

6,1

1 212

1,1

7 996

7,2

Västra Götalands

64 093

13,6

17 098

3,6

81 190

17,2

Värmlands

17 071

15,7

8 034

7,4

25 104

23,1

Örebro

7 730

7,3

5 476

5,2

13 206

12,5

Västmanlands

12 574

12,3

2 146

2,1

14 720

14,4

Dalarnas

8 011

13,1

3 346

5,5

11 356

18,5

Gävleborgs

8 316

12,2

4 074

6,0

12 390

18,1

Västernorrlands

5 125

10,3

3 056

6,1

8 181

16,4

Jämtlands

5 421

13,1

3 109

7,5

8 530

20,6

Västerbottens

3 932

5,6

2 018

2,8

5 949

8,4

Norrbottens

2 325

6,6

859

2,4

3 184

9,1

Hela riket

2010

253 457

9,6

83 741

3,2

337 198

12,8

2009

233 446

8,8

 

61 929

2,3

 

295 375

11,2