Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2010

JO 10 SM 1103

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Antal företag1 med åkermark, omställd och under omställning 2010

2b. Number of holdings with arable land, converted and under conversion 2010

Område

Antal företag med åkermark

 

Totalt antal företag med åkermark, omställd eller under omställning2

Omställd

Under omställning

 

Län

Stockholms

127

36

147

Uppsala

216

98

248

Södermanlands

170

80

209

Östergötlands

290

192

393

Jönköpings

221

131

293

Kronobergs

94

56

123

Kalmar

161

93

212

Gotlands

151

81

181

Blekinge

49

23

64

Skåne

278

118

339

Hallands

135

47

159

Västra Götalands

1 014

456

1 223

Värmlands

199

148

281

Örebro

119

91

171

Västmanlands

163

46

184

Dalarnas

141

86

181

Gävleborgs

159

103

216

Västernorrlands

84

76

124

Jämtlands

97

67

133

Västerbottens

69

49

87

Norrbottens

44

26

55

Hela riket

2010

3 981

2 103

5 023

2009

3 637

1 686

 

4 384


1) Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

2) Ett företag kan ha både omställd mark och mark under omställning. Det totala antalet företag skiljer sig därför från summan av antalet företag med omställd mark respektive mark under omställning.