Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2010

JO 10 SM 1103

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Areal betesmark, omställd och under omställning 2010, hektar

3a. Pasture and meadows, converted and under conversion 2010, hectare

Område

Omställd areal

 

Areal under omställning

 

Summa

 

Hektar

Andel av total areal betesmark, procent

 

Hektar

Andel av total areal betesmark, procent

 

Hektar

Andel av total areal betesmark, procent

Län

Stockholms

2 322

20,8

540

4,8

2 862

25,7

Uppsala

4 715

26,7

754

4,3

5 469

31,0

Södermanlands

4 159

24,0

1 405

8,1

5 565

32,1

Östergötlands

8 976

21,1

3 378

7,9

12 354

29,0

Jönköpings

5 111

13,0

1 912

4,8

7 023

17,8

Kronobergs

2 238

10,6

802

3,8

3 040

14,3

Kalmar

6 519

9,1

1 994

2,8

8 513

11,9

Gotlands

5 882

25,1

1 893

8,1

7 775

33,2

Blekinge

951

8,2

278

2,4

1 228

10,6

Skåne

7 035

12,3

1 496

2,6

8 532

14,9

Hallands

1 410

9,0

479

3,0

1 889

12,0

Västra Götalands

12 663

20,4

4 045

6,5

16 707

26,9

Värmlands

1 809

26,7

743

11,0

2 552

37,6

Örebro

2 378

26,3

1 186

13,1

3 564

39,4

Västmanlands

1 413

19,9

432

6,1

1 846

25,9

Dalarnas

2 775

21,6

1 021

8,0

3 797

29,6

Gävleborgs

989

17,1

538

9,3

1 527

26,3

Västernorrlands

605

26,2

628

27,2

1 232

53,3

Jämtlands

3 583

27,6

1 892

14,6

5 476

42,2

Västerbottens

384

16,8

122

5,4

507

22,2

Norrbottens

95

5,0

125

6,6

220

11,5

Hela riket

2010

76 015

16,8

25 664

5,7

101 679

22,5

2009

69 343

15,9

 

20 345

4,7

 

89 688

20,6