Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2010

JO 10 SM 1103

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Antal företag1 med betesmark, omställd och under omställning 2010

3b. Number of holdings with pasture and meadows, converted and under conversion 2010

Område

Antal företag med betesmark

 

Totalt antal företag med betesmark, omställd eller under omställning2

Omställd

Under omställning

 

Län

Stockholms

93

22

 

108

Uppsala

155

51

 

178

Södermanlands

140

55

 

175

Östergötlands

221

145

 

322

Jönköpings

204

116

 

275

 

 

 

 

Kronobergs

86

51

 

116

Kalmar

140

79

 

190

Gotlands

82

50

 

109

Blekinge

42

24

 

56

Skåne

182

83

 

236

 

 

 

 

Hallands

99

33

 

121

Västra Götalands

685

319

 

866

Värmlands

131

78

 

191

Örebro

88

55

 

128

Västmanlands

95

29

 

112

 

 

 

 

Dalarnas

88

54

 

127

Gävleborgs

92

55

 

132

Västernorrlands

48

39

 

77

Jämtlands

69

45

 

101

Västerbottens

29

15

 

43

Norrbottens

13

9

 

19

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2010

2 782

1 407

 

3 682

2009

2 512

1 134

 

3 180


1) Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

2) Ett företag kan ha både omställd mark och mark under omställning. Det totala antalet företag skiljer sig därför från summan av antalet företag med omställd mark respektive mark under omställning.