Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2010

JO 10 SM 1103

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4a. Omställd areal spannmål 2010, hektar

4a. Cereals, converted areas 2010, hectare

Område

Höstvete

Vårvete

Råg

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Rågvete

Blandsäd

Summa spannmål

Län

Stockholms

739

338

50

-

182

576

96

176

2 157

Uppsala

1 765

1 310

156

-

980

1 516

148

465

6 341

Södermanlands

1 017

602

125

-

690

1 148

220

86

3 888

Östergötlands

2 230

1 407

123

3

843

975

562

352

6 496

Jönköpings

185

6

5

-

660

546

116

322

1 840

Kronobergs

94

30

19

2

181

233

27

83

669

Kalmar

244

98

17

28

522

227

117

116

1 369

Gotlands

272

249

27

43

686

236

85

72

1 670

Blekinge

59

.

7

-

41

20

37

9

173

Skåne

317

513

321

40

1 115

331

312

104

3 053

Hallands

357

255

105

12

297

227

78

58

1 389

Västra Götalands

3 178

2 912

746

13

1 273

7 215

616

1 386

17 339

Värmlands

241

226

48

2

621

1 950

8

35

3 132

Örebro

143

292

52

-

249

786

5

82

1 609

Västmanlands

891

1 603

38

-

343

1 951

8

102

4 937

Dalarnas

109

410

41

-

633

323

-

28

1 544

Gävleborgs

48

109

22

-

965

501

4

5

1 654

Västernorrlands

-

14

-

-

333

94

4

32

476

Jämtlands

-

5

-

-

448

17

-

5

475

Västerbottens

6

39

1

-

387

114

-

33

579

Norrbottens

-

-

-

-

270

15

-

29

315

Hela riket

2010

11 894

10 417

1 906

143

11 719

19 003

2 443

3 579

61 104

2009

12 842

8 497

2 974

151

9 932

22 380

3 857

2 742

63 374