Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2010

JO 10 SM 1103

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Antal företag1 med omställda arealer spannmål 2010

4b. Number of holdings with converted areas of cereals 2010

Område

Höstvete

Vårvete

Råg

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Rågvete

Blandsäd

Summa spannmål

Län

Stockholms

37

16

..

-

19

46

5

17

79

Uppsala

83

70

17

-

59

90

13

24

170

Södermanlands

58

32

9

-

40

69

18

10

114

Östergötlands

83

62

12

..

45

85

27

22

189

Jönköpings

18

4

4

-

59

85

13

28

125

Kronobergs

7

8

4

..

20

32

6

10

47

Kalmar

21

10

4

5

55

34

19

14

93

Gotlands

28

17

6

..

53

27

11

5

84

Blekinge

6

-

3

-

8

6

..

..

17

Skåne

26

33

26

3

73

45

23

12

139

Hallands

28

25

16

..

32

32

8

5

80

Västra Götalands

183

174

52

..

116

469

50

97

679

Värmlands

14

13

3

..

31

94

..

4

114

Örebro

13

19

5

-

21

52

..

8

69

Västmanlands

45

70

3

-

21

99

..

5

126

Dalarnas

14

26

7

-

45

40

-

3

74

Gävleborgs

12

14

5

-

84

59

..

..

106

Västernorrlands

..

..

-

-

34

8

..

7

44

Jämtlands

-

3

-

-

28

4

-

..

32

Västerbottens

..

3

..

-

30

16

-

3

43

Norrbottens

-

-

-

-

11

4

-

..

17

Hela riket

2010

678

600

180

17

884

1 396

200

281

2 441

2009

688

530

242

16

853

1 417

284

240

2 373


1) Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.