Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2010

JO 10 SM 1103

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Omställda arealer baljväxter, grönfoder och vall 2010, hektar

5a. Leguminous plants, green fodder and temporary grasses, converted areas 2010, hectare

Område

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

Bruna bönor

Majs

Grönfoder

Slåtter- och betesvall1

Län

Stockholms

204

-

-

4

113

4 931

Uppsala

571

-

-

-

246

8 632

Södermanlands

482

2

-

8

302

8 142

Östergötlands

1 303

-

-

66

569

14 687

Jönköpings

78

-

-

5

596

7 986

Kronobergs

4

-

-

-

215

3 116

Kalmar

77

-

18

64

273

5 366

Gotlands

91

-

-

47

277

6 021

Blekinge

-

-

-

-

59

1 110

Skåne

317

23

-

88

748

7 827

Hallands

119

5

-

4

527

4 364

Västra Götalands

3 028

81

-

8

2 268

35 928

Värmlands

284

-

-

9

667

11 897

Örebro

51

-

-

20

103

5 335

Västmanlands

377

-

-

-

164

4 412

Dalarnas

125

-

-

0

216

5 322

Gävleborgs

26

-

-

-

317

5 800

Västernorrlands

-

-

-

-

235

4 320

Jämtlands

-

-

-

-

326

4 483

Västerbottens

-

-

-

-

237

2 909

Norrbottens

-

-

-

-

140

1 729

Hela riket

2010

7 136

111

18

324

8 599

154 317

2009

6 512

138

17

562

6 824

134 961


1) Inklusive frövall