Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Statens Jordbruksverk

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 10 SM 1201

Jordbruksmarkens användning 2011
Slutlig statistik
Use of agricultural land 2011

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: pil.gifI korta drag Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: pil.gifStatistiken med kommentarer
Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: pil.gifTabeller Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: pil.gifFakta om statistiken
Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: pil.gifKontaktpersoner, mer information Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: pil.gifIn English

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

 


 

I korta drag

Oförändrad areal åkermark

Den totala arealen åkermark var 2 618 900 hektar år 2011. Det innebär en minskning med 14 600 hektar (-0,6 %) sedan 2010. Sedan år 2003 har arealen åkermark minskat med 49 700 hektar (-2 %).

Ökad areal för spannmålsodling

Den totala spannmålsarealen var 992 800 hektar år 2011. Det innebär en ökning med 30 000 hektar (+3 %) jämfört med år 2010. Jämfört med år 2003 har spannmålsarealen minskat med 161 100 hektar
(-14 %). Vetearealen ökade med 16 800 hektar (+4 %) jämfört med år 2010. Jämfört med år 2003 har vetearealen ökat med 5 500 hektar (+1 %). Havrearealen ökade med 16 800 hektar (+10 %) jämfört med år 2010. Jämfört med år 2003 har havrearealen minskat med 98 600 hektar (‑35 %). Kornarealen minskade jämfört med år 2003 med 40 700 hektar (‑11 %).

Minskad areal för oljeväxtodling

Arealen för raps och rybs var 94 900 hektar år 2011. Det innebär en minskning med 15 300 hektar
(-14 %) sedan år 2010. Sedan 2003 har arealen för raps och rybs ökat med 36 300 hektar (+62 %).

Minskad areal betesmark

Den totala arealen betesmark var 446 900 hektar år 2011. Det innebär en minskning med 5 000 hektar
(-1 %) jämfört med år 2010.