Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2011

JO 10 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

5b. Antal företag med betesmark och slåtteräng 2011

5b. Number of holdings with pasture and meadow in 2011

Område
Storleksgrupp åker

Betesmark

Slåtteräng

Skogsbete

Fäbodbete

Alvarbete

Mosaikbetesmarker

Outnyttjad betesmark

Ospecificerad betesmark

Summa betesmark och slåtteräng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 117

31

76

-

-

6

-

20

1 146

Uppsala

1 522

63

138

-

-

26

-

22

1 567

Södermanlands

1 245

57

61

-

-

23

-

13

1 267

Östergötlands

2 478

69

159

-

-

18

-

34

2 525

Jönköpings

3 176

123

33

-

-

-

-

52

3 238

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

2 019

142

16

-

-

8

-

45

2 081

Kalmar

2 637

239

112

-

168

27

-

34

2 714

Gotlands

1 025

102

272

-

149

52

-

7

1 079

Blekinge

1 062

39

14

-

-

13

-

22

1 084

Skåne

4 633

289

9

-

-

6

-

86

4 806

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 100

48

6

-

-

5

-

34

2 140

Västra Götalands

6 791

261

94

-

-

57

-

185

7 053

Värmlands

1 053

80

5

6

-

-

-

61

1 157

Örebro

996

50

20

-

-

3

-

19

1 038

Västmanlands

659

46

..

-

-

7

-

12

693

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

848

76

6

92

-

..

-

31

935

Gävleborgs

846

55

11

24

-

-

-

37

909

Västernorrlands

566

47

6

4

-

-

-

59

650

Jämtlands

672

61

29

85

-

-

-

52

778

Västerbottens

350

42

33

..

-

-

-

35

416

Norrbottens

233

122

9

-

-

-

-

30

364

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 916

115

..

-

-

..

-

28

1 998

Götalands mellanbygder

4 330

403

332

-

316

83

-

59

4 502

Götalands norra slättbygder

3 683

113

95

-

-

13

-

60

3 775

Svealands slättbygder

5 246

218

291

-

-

62

-

82

5 402

Götalands skogsbygder

15 657

650

269

-

..

88

-

328

16 078

Mellersta Sveriges skogsbygder

2 723

169

39

12

-

4

-

111

2 913

Nedre Norrland

2 099

174

31

118

-

-

-

137

2 348

Övre Norrland

784

200

56

82

-

-

-

85

1 041

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

2 184

340

90

41

29

35

-

184

2 543

2,1- 5,0

4 635

331

72

18

9

15

-

673

5 446

5,1- 10,0

5 647

314

115

24

17

21

-

31

5 811

10,1- 20,0

6 120

288

136

24

33

34

-

-

6 220

20,1- 30,0

3 466

150

106

25

27

18

-

..

3 509

30,1- 50,0

4 232

185

169

30

34

23

-

-

4 273

50,1- 100,0

5 025

196

222

36

88

42

-

-

5 075

100,1-

4 275

220

199

14

80

63

-

..

4 298

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

11

..

-

-

-

-

-

16

29

2,1- 5,0

1 345

111

6

..

-

-

-

497

1 916

5,1- 10,0

6 684

488

63

7

4

15

-

374

7 290

10,1- 20,0

7 227

399

138

31

11

25

-

..

7 370

20,1- 30,0

4 013

182

113

19

20

25

-

..

4 085

30,1- 50,0

4 721

221

168

33

23

26

-

-

4 791

50,1- 100,0

5 861

255

280

36

63

48

-

-

5 930

100,1-

5 722

366

341

85

196

112

-

..

5 764

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riket1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

35 584

2 024

1 109

212

317

251

-

890

37 175

2010

36 292

2 057

1 225

226

313

196

-

922

37 950

2010 enl tidigare LBR-def

34 089

1 707

1 119

187

283

168

-

784

35 441

2009

34 977

1 781

1 212

195

286

-

-

679

36 276

2008

35 481

1 821

1 368

209

336

-

-

703

36 841

2007

36 941

1 903

1 513

205

294

-

687

787

38 616


Anm: För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.

1) Se avsnittet Fakta om statistiken.