Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2011

JO 10 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Antal företag med odling av baljväxter, grönfoder och vall 2011

2b. Number of holdings with cultivation of leguminous plants, ley and green fodder in 2011

Område
Storleksgrupp åker

Ärter, åkerbönor m.m.

Konservärter

Bruna bönor

Majs

Grönfoder

Slåtter- och betesvall

Frövall

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

70

-

-

10

73

1 692

16

Uppsala

204

..

-

10

126

2 401

32

Södermanlands

132

..

..

7

66

1 826

36

Östergötlands

398

-

-

47

177

3 071

98

Jönköpings

11

-

-

16

601

3 462

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

7

-

-

4

233

2 278

4

Kalmar

89

-

51

229

340

2 958

12

Gotlands

152

-

-

149

95

1 363

17

Blekinge

8

-

-

52

90

1 272

4

Skåne

160

409

..

415

600

7 421

218

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

112

102

-

146

206

2 988

32

Västra Götalands

591

23

-

108

802

10 778

146

Värmlands

56

-

-

3

154

2 878

36

Örebro

96

-

-

13

81

1 949

38

Västmanlands

122

-

-

4

40

1 369

42

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

33

-

-

-

148

1 791

8

Gävleborgs

22

-

-

..

228

2 108

8

Västernorrlands

4

-

-

..

272

1 833

7

Jämtlands

..

-

-

-

271

1 442

-

Västerbottens

..

-

-

-

240

2 076

8

Norrbottens

..

-

-

..

84

1 088

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

160

390

-

265

176

4 107

190

Götalands mellanbygder

294

100

53

601

520

5 903

68

Götalands norra slättbygder

837

23

-

81

375

6 164

210

Svealands slättbygder

650

..

..

46

384

9 154

178

Götalands skogsbygder

218

23

-

225

2 051

18 913

64

Mellersta Sveriges skogsbygder

108

-

-

17

309

5 896

49

Nedre Norrland

16

-

-

..

747

5 202

9

Övre Norrland

3

-

-

..

406

3 532

11

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

-

-

-

4

687

-

2,1- 5,0

9

..

-

4

137

7 530

22

5,1- 10,0

36

..

..

33

402

12 164

43

10,1- 20,0

98

12

..

61

701

11 277

36

20,1- 30,0

109

18

3

59

535

5 605

23

30,1- 50,0

229

54

6

130

808

6 491

45

50,1- 100,0

535

118

18

337

1 166

7 263

133

100,1-

1 254

331

25

591

1 146

6 189

467

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

-

-

-

-

12

-

2,1- 5,0

5

-

-

3

62

4 193

14

5,1- 10,0

35

..

..

26

263

12 218

45

10,1- 20,0

85

13

..

59

574

12 047

38

20,1- 30,0

102

16

..

43

500

6 111

24

30,1- 50,0

207

54

5

103

764

6 934

44

50,1- 100,0

510

115

13

274

1 239

8 072

126

100,1-

1 326

336

32

707

1 497

7 619

478

 

 

 

 

 

 

 

 

Riket1

 

 

 

 

 

 

 

2011

2 270

536

54

1 215

4 899

57 206

769

2010

2 556

577

49

1 302

5 121

58 559

813

2010 enl tidigare LBR-def

2 555

577

49

1 302

5 117

57 859

813

2009

1 921

585

45

1 350

5 225

61 124

793

2008

1 573

490

43

1 151

4 802

61 356

823

2007

1 747

591

45

999

5 246

61 007

859


Anm: För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.

1) Se avsnittet Fakta om statistiken.