Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2011

JO 10 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Antal företag med odling av potatis, sockerbetor och oljeväxter 2011

3b. Number of holdings with cultivation of potatoes, sugar beets and oleiferous plants in 2011

Område
Storleksgrupp åker

Matpotatis

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Höstraps

Vårraps

Höstrybs

Vårrybs

Summa raps och rybs

Oljelin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

65

-

..

48

120

..

3

153

16

Uppsala

104

-

-

77

323

12

13

384

35

Södermanlands

49

..

..

81

144

4

5

205

41

Östergötlands

157

..

-

282

214

..

11

465

304

Jönköpings

164

3

..

13

9

-

..

20

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

106

3

-

9

7

..

3

17

-

Kalmar

117

46

13

209

22

..

-

224

8

Gotlands

88

..

..

311

135

-

10

376

4

Blekinge

75

159

86

62

16

-

-

73

-

Skåne

596

274

1 926

1 612

125

5

..

1 688

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

254

4

139

72

93

-

..

163

11

Västra Götalands

599

20

..

273

356

..

25

629

184

Värmlands

102

-

-

10

44

..

12

63

-

Örebro

130

..

-

48

146

..

..

185

24

Västmanlands

27

-

-

35

158

6

5

191

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

145

3

-

4

11

-

34

44

-

Gävleborgs

167

4

-

5

5

..

17

27

4

Västernorrlands

158

..

..

-

..

-

..

3

-

Jämtlands

138

-

-

..

-

-

..

..

-

Västerbottens

122

..

-

-

5

-

3

8

-

Norrbottens

83

..

-

-

5

..

5

9

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

510

87

1 599

1 204

142

..

4

1 313

21

Götalands mellanbygder

474

351

569

999

189

4

10

1 095

18

Götalands norra slättbygder

354

15

..

507

475

..

19

939

469

Svealands slättbygder

342

..

3

292

907

26

32

1 138

133

Götalands skogsbygder

798

74

45

185

152

5

20

346

17

Mellersta Sveriges skogsbygder

267

7

..

31

60

3

49

133

15

Nedre Norrland

480

5

..

..

3

-

13

18

..

Övre Norrland

237

..

-

-

10

..

8

17

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

8

-

..

..

-

-

-

..

-

2,1- 5,0

163

..

..

18

..

-

-

19

3

5,1- 10,0

414

13

28

38

22

3

4

66

7

10,1- 20,0

599

32

118

133

63

-

8

200

16

20,1- 30,0

377

52

158

158

66

..

15

237

27

30,1- 50,0

475

87

349

362

191

6

26

571

53

50,1- 100,0

631

133

616

802

504

7

44

1 285

116

100,1-

775

203

901

1 638

1 081

24

57

2 535

449

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

..

-

-

-

-

-

-

-

-

2,1- 5,0

93

-

..

13

..

-

-

14

3

5,1- 10,0

377

10

26

39

16

3

4

61

6

10,1- 20,0

587

30

110

117

61

-

7

182

15

20,1- 30,0

377

40

136

155

65

..

14

231

25

30,1- 50,0

479

87

356

328

177

6

22

521

46

50,1- 100,0

663

127

582

758

476

6

47

1 227

113

100,1-

865

227

961

1 740

1 132

25

60

2 678

463

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riket1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

3 442

521

2 173

3 150

1 929

42

154

4 914

671

2010

3 685

516

2 248

3 840

1 865

54

185

5 596

878

2010 enl tidigare LBR-def

3 679

515

2 247

3 840

1 865

54

185

5 596

878

2009

4 036

523

2 293

3 679

1 759

36

201

5 398

498

2008

4 227

509

2 399

3 757

1 642

77

234

5 337

215

2007

4 511

571

2 657

3 221

2 049

103

298

5 278

275


Anm: För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.

1) Se avsnittet Fakta om statistiken.