Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2011

JO 10 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Antal företag med träda m.m. samt totalt antal företag med åkermark 2011

4b. Number of holdings with bare fallow etc. and total number of holdings with arable land in 2011

Område
Storleksgrupp åker

Energiskog

Trädgårdsväxter

Andra växtslag

Träda

Outnyttjad åkermark

Ospecificerad åkermark

Summa åkermark

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

52

79

28

892

-

50

1 916

Uppsala

149

57

91

1 596

-

63

2 936

Södermanlands

117

63

39

1 068

-

44

2 125

Östergötlands

106

124

42

1 202

-

66

3 394

Jönköpings

11

78

22

471

-

77

3 601

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

10

46

14

361

-

94

2 427

Kalmar

17

158

18

822

-

51

3 126

Gotlands

11

135

23

450

-

23

1 469

Blekinge

5

131

7

295

-

43

1 374

Skåne

289

784

147

1 216

-

254

8 649

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

15

166

40

700

-

103

3 351

Västra Götalands

140

271

166

5 240

-

492

13 345

Värmlands

27

40

74

1 061

-

276

3 495

Örebro

147

60

40

1 021

-

78

2 360

Västmanlands

73

28

80

909

-

33

1 716

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

35

44

29

610

-

117

2 101

Gävleborgs

8

50

28

557

-

140

2 387

Västernorrlands

13

48

22

245

-

214

2 122

Jämtlands

5

35

12

160

-

182

1 651

Västerbottens

55

49

16

639

-

264

2 562

Norrbottens

4

53

15

221

-

140

1 297

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

165

515

109

963

-

127

5 066

Götalands mellanbygder

123

686

84

1 489

-

148

6 625

Götalands norra slättbygder

189

237

120

3 685

-

194

7 939

Svealands slättbygder

525

283

282

5 499

-

271

10 967

Götalands skogsbygder

127

454

159

4 287

-

664

20 605

Mellersta Sveriges skogsbygder

95

123

112

2 257

-

428

7 056

Nedre Norrland

21

128

58

847

-

497

5 906

Övre Norrland

59

102

32

878

-

475

4 299

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

186

4

39

-

101

970

2,1- 5,0

33

282

56

940

-

2 436

10 636

5,1- 10,0

98

336

92

2 523

-

263

13 895

10,1- 20,0

179

372

142

3 374

-

..

12 838

20,1- 30,0

120

202

93

2 208

-

..

6 401

30,1- 50,0

145

252

120

2 919

-

-

7 253

50,1- 100,0

221

381

184

3 680

-

-

7 907

100,1-

486

480

258

3 889

-

..

6 513

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

159

3

4

-

56

196

2,1- 5,0

26

222

41

715

-

2 189

6 989

5,1- 10,0

92

342

85

2 382

-

555

14 293

10,1- 20,0

165

386

137

3 274

-

..

13 619

20,1- 30,0

122

195

85

2 190

-

..

6 911

30,1- 50,0

135

262

131

2 822

-

-

7 724

50,1- 100,0

230

373

181

3 785

-

-

8 730

100,1-

512

552

286

4 400

-

..

7 951

 

 

 

 

 

 

 

 

Riket1

 

 

 

 

 

 

 

2011

1 282

2 491

949

19 572

-

2 804

66 413

2010

1 284

2 448

908

20 116

-

2 990

68 296

2010 enl tidigare LBR-def

1 284

2 433

907

20 084

-

2 942

67 500

2009

1 303

2 665

959

20 108

..

1 787

70 505

2008

1 318

2 564

1 007

20 631

-

1 850

70 947

2007

1 284

2 762

1 040

33 998

1 586

2 028

71 978


Anm: För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.

1) Se avsnittet Fakta om statistiken.