Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 10 SM 1202, korrigerad version 2012-06-08

Jordbruksmarkens användning 2012
Preliminära uppgifter
Use of agricultural land in 2012, preliminary results
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Arealen jordbruksmark minskar något

Åkermarken är år 2012 preliminärt 2 604 900 hektar. Det är en minskning med 14 000 hektar (-1 %) jämfört med 2011. Den totala arealen betesmark är preliminärt 439 300 hektar år 2012. Det är en minskning med 7 600 hektar (‑2 %) jämfört med år 2011.

 

Arealen spannmål ökar

Den totala spannmålsarealen är preliminärt 1 008 000 hektar år 2012. Det är en ökning med 15 200 hektar (+2 %) jämfört med år 2011. Arealen korn ökar preliminärt med 47 500 hektar (+14 %) medan arealen för vete preliminärt minskar med 45 200 (-11 %) jämfört med 2011.  Havrearealen ökar preliminärt med 18 700 hektar (+10 %) jämfört med 2011.

 

Arealen raps och rybs ökar

Den odlade arealen av raps och rybs är preliminärt 109 800 hektar år 2012. Det är en ökning med 14 900 hektar (+16 %) jämfört med år 2011.

 

Arealen av vall och grönfoderväxter minskar

Arealen av vall och grönfoderväxter är preliminärt 1 173 600 hektar år 2012, vilket är en minskning med 21 700 hektar (-2 %) jämfört med år 2011.