Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2012

JO 10 SM 1202, korrigerad version 2012-06-08

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Areal baljväxter, grönfoder och vall 2012, hektar. Preliminära uppgifter

2. Areas under leguminous plants, ley and green fodder in 2012, hectare. Preliminary figures

Område
Storleksgrupp

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv­ärter

Bruna bönor

Majs

Grönfoder

Slåtter- och betesvall

Frövall

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

986

-

-

44

498

34 645

265

Uppsala

2 521

-

-

133

1 176

47 447

722

Södermanlands

1 785

14

-

62

856

45 767

1 098

Östergötlands

6 045

-

-

682

1 664

72 406

1 812

Jönköpings

82

-

-

135

3 540

66 134

23

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

31

-

-

78

1 449

36 127

10

Kalmar

947

-

484

3 466

3 871

69 559

102

Gotlands

1 123

-

-

2 087

802

37 503

84

Blekinge

52

-

-

456

395

14 851

4

Skåne

2 052

6 607

0

5 800

3 505

106 340

4 607

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

728

1 248

-

1 838

1 327

47 298

379

Västra Götalands

10 697

625

-

1 264

7 971

182 717

3 037

Värmlands

836

-

-

92

2 069

64 409

446

Örebro

1 482

-

-

183

1 237

35 404

656

Västmanlands

1 965

-

-

75

546

25 694

845

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

272

-

-

2

921

35 072

51

Gävleborgs

125

-

-

15

1 702

44 784

64

Västernorrlands

-

-

-

-

1 332

40 517

34

Jämtlands

0

-

-

-

1 702

34 466

-

Västerbottens

1

-

-

-

1 914

51 083

77

Norrbottens

6

-

-

0

627

25 836

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 941

6 055

-

3 585

1 151

50 600

3 856

Götalands mellanbygder

2 534

1 520

484

8 267

4 486

122 124

963

Götalands norra slättbygder

14 932

625

-

1 180

5 150

115 382

4 339

Svealands slättbygder

9 115

14

-

566

4 439

197 652

3 823

Götalands skogsbygder

1 878

280

-

2 664

13 234

320 479

702

Mellersta Sveriges skogsbygder

1 286

-

-

152

3 277

111 439

514

Nedre Norrland

45

-

-

-

4 416

117 396

45

Övre Norrland

8

-

-

0

2 949

82 987

78

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

-

-

0

2

826

-

2,1- 5,0

15

-

-

3

160

25 400

50

5,1- 10,0

57

6

-

97

658

77 428

184

10,1- 20,0

400

104

1

297

1 693

125 382

266

20,1- 30,0

490

154

10

402

1 893

92 605

115

30,1- 50,0

1 335

596

18

790

3 648

150 289

432

50,1- 100,0

4 108

1 311

63

2 958

9 116

251 599

1 353

100,1-

25 333

6 323

391

11 866

21 932

394 530

11 920

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

-

-

-

-

9

-

2,1- 5,0

14

-

-

3

83

13 861

32

5,1- 10,0

42

6

-

75

396

65 532

177

10,1- 20,0

367

83

1

252

1 211

111 963

289

20,1- 30,0

462

142

7

298

1 543

84 095

106

30,1- 50,0

1 174

581

15

663

2 737

136 246

386

50,1- 100,0

3 894

1 316

44

2 183

7 882

244 001

1 235

100,1-

25 786

6 365

416

12 939

25 250

462 352

12 093

 

 

 

 

 

 

 

 

Riket1

 

 

 

 

 

 

 

2012 prel.

31 739

8 494

484

16 413

39 102

1 118 060

14 319

2011

32 506

8 472

712

15 829

39 733

1 139 695

14 743

2010

36 084

9 368

658

16 325

40 744

1 137 642

14 818

2010 enl. tidigare LBR-def.

36 084

9 368

658

16 325

40 740

1 136 770

14 818

2009

24 705

8 791

521

16 210

38 232

1 120 808

13 969

2008

17 414

7 343

498

13 167

31 452

1 114 293

14 260

2007

19 198

8 824

535

10 845

35 637

1 081 077

14 276


1) Se avsnittet Fakta om statistiken.