Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2011

JO 10 SM 1203

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Areal jordbruksmark, omställd och under omställning 2011, hektar

1a. Areas of agricultural land, converted and under conversion 2011, hectare

Område

Omställd areal

Areal under omställning

Summa

 

Hektar

Andel av total areal jordbruksmark, procent

 

Hektar

Andel av total areal jordbruksmark, procent

 

Hektar

Andel av total areal jordbruksmark, procent

Län

Stockholms

10 790

11,4

 

1 337

1,4

 

12 127

12,9

Uppsala

24 684

13,4

 

4 040

2,2

 

28 724

15,6

Södermanlands

20 311

14,2

 

4 803

3,4

 

25 114

17,5

Östergötlands

41 911

17,2

 

10 192

4,2

 

52 103

21,4

Jönköpings

19 016

14,8

 

4 252

3,3

 

23 268

18,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

7 756

11,3

 

1 993

2,9

 

9 750

14,2

Kalmar

15 219

7,8

 

5 217

2,7

 

20 436

10,5

Gotlands

15 406

13,9

 

4 349

3,9

 

19 755

17,8

Blekinge

2 894

6,8

 

359

0,8

 

3 252

7,6

Skåne

22 998

4,6

 

5 264

1,0

 

28 263

5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

8 732

6,9

 

1 681

1,3

 

10 413

8,3

Västra Götalands

92 655

17,5

 

19 104

3,6

 

111 759

21,1

Värmlands

23 657

20,5

 

7 240

6,3

 

30 898

26,8

Örebro

13 614

11,9

 

4 310

3,8

 

17 924

15,7

Västmanlands

15 524

14,3

 

2 435

2,2

 

17 959

16,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

12 373

17,0

 

3 772

5,2

 

16 145

22,2

Gävleborgs

12 067

16,3

 

3 561

4,8

 

15 628

21,1

Västernorrlands

6 864

13,3

 

3 377

6,5

 

10 240

19,8

Jämtlands

11 753

22,6

 

4 440

8,5

 

16 193

31,1

Västerbottens

5 045

6,9

 

2 171

3,0

 

7 216

9,9

Norrbottens

2 382

6,5

 

1 076

3,0

 

3 458

9,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

385 652

12,6

 

94 974

3,1

 

480 626

15,7

2010

329 472

10,7

109 405

3,5

438 878

14,2

2009

302 790

9,8

82 274

2,7

385 064

12,5

2008

246 628

8,0

89 811

2,9

336 439

10,9

2007

234 429

7,5

73 844

2,4

308 273

9,8

2006

201 298

6,3

24 132

0,8

225 430

7,1

2005

200 638

6,2

 

22 100

0,7

 

222 738

6,9