Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2011

JO 10 SM 1203

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Antal företag med omställda arealer baljväxter, grönfoder och vall 2011

5b. Number of holdings with converted areas of leguminous plants, green fodder and temporary grasses 2011

Område

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

Bruna bönor

Majs

Grönfoder

Slåtter- och betesvall1

Län

Stockholms

14

-

-

-

27

111

Uppsala

41

-

-

-

40

198

Södermanlands

32

-

-

-

26

173

Östergötlands

79

-

-

..

53

333

Jönköpings

..

-

-

-

100

249

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

-

-

-

37

108

Kalmar

9

-

..

6

41

173

Gotlands

15

-

-

9

33

145

Blekinge

-

-

-

..

7

55

Skåne

27

3

-

6

92

257

 

 

 

 

 

 

Hallands

19

..

-

..

30

127

Västra Götalands

203

..

-

..

299

1 008

Värmlands

27

-

-

-

68

226

Örebro

16

-

-

..

34

129

Västmanlands

33

-

-

-

23

151

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

17

-

-

-

43

144

Gävleborgs

13

-

-

-

63

171

Västernorrlands

..

-

-

-

49

103

Jämtlands

-

-

-

-

58

113

Västerbottens

-

-

-

-

37

63

Norrbottens

..

-

-

-

16

33

Hela riket

2011

552

6

..

30

1 176

4 070

2010

510

11

..

36

812

3 572

2009

468

13

3

65

651

3 220


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

1) Inklusive frövall