Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2011

JO 10 SM 1203

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Omställda arealer potatis, sockerbetor och oljeväxter 2011, hektar

6a. Potatoes, sugar beets and oilseed crops, converted areas 2011, hectare

Område

Matpotatis

Potatis för stärkelse

Socker-betor

Höstraps

Vårraps

Höstrybs

Vårrybs

Totalt raps och rybs

Oljelin

Län

Stockholms

8

-

-

12

27

7

-

46

-

Uppsala

46

-

-

59

41

30

-

130

20

Södermanlands

4

-

-

-

19

20

37

76

-

Östergötlands

36

-

-

381

62

10

-

454

37

Jönköpings

9

-

-

37

10

-

-

47

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

8

-

-

-

-

9

7

16

-

Kalmar

32

-

-

48

28

-

-

76

12

Gotlands

180

-

-

59

16

-

13

88

2

Blekinge

16

8

-

11

3

-

-

14

-

Skåne

170

20

-

364

-

49

18

430

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

30

-

-

5

5

-

-

10

-

Västra Götalands

129

-

-

481

30

10

17

538

51

Värmlands

21

-

-

103

23

8

16

150

-

Örebro

15

-

-

48

13

26

-

87

28

Västmanlands

2

-

-

60

14

40

6

121

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

95

-

-

10

-

-

26

36

-

Gävleborgs

60

-

-

-

1

5

9

15

8

Västernorrlands

13

-

-

-

9

-

-

9

-

Jämtlands

13

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

11

-

-

-

-

-

1

1

-

Norrbottens

42

-

-

-

-

-

-

-

-

Hela riket

2011

939

28

-

1 678

300

215

150

2 343

159

2010

836

36

-

1 595

180

180

172

2 128

193

2009

875

28

-

1 302

209

71

145

1 727

17