Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2011

JO 10 SM 1203

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6b. Antal företag med omställda arealer potatis, sockerbetor och oljeväxter 2011

6b. Number of holdings with converted areas of potatoes, sugar beets and oilseed crops 2011

Område

Matpotatis

Potatis för stärkelse

Socker-betor

Höstraps

Vårraps

Höstrybs

Vårrybs

Totalt raps och rybs

Oljelin

Län

Stockholms

15

-

-

..

3

..

-

5

-

Uppsala

14

-

-

6

..

3

-

8

..

Södermanlands

8

-

-

-

..

..

3

4

-

Östergötlands

12

-

-

17

6

..

-

21

3

Jönköpings

20

-

-

6

..

-

-

7

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

9

-

-

-

-

..

..

..

-

Kalmar

14

 

-

5

..

-

-

7

..

Gotlands

20

-

-

7

3

-

..

10

..

Blekinge

6

..

-

..

..

-

-

..

-

Skåne

33

..

-

25

-

3

..

27

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

10

-

-

..

..

-

-

..

-

Västra Götalands

68

-

-

33

5

..

4

42

5

Värmlands

9

-

-

4

..

..

..

9

-

Örebro

16

-

-

6

..

..

-

9

..

Västmanlands

3

-

-

5

..

6

..

11

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

24

-

-

..

-

-

3

4

-

Gävleborgs

32

-

-

-

..

..

3

4

..

Västernorrlands

17

-

-

-

..

-

-

..

-

Jämtlands

20

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

9

-

-

-

-

-

..

..

-

Norrbottens

8

-

-

-

-

-

-

-

-

Hela riket

2011

367

6

-

118

34

22

20

175

16

2010

344

10

-

123

17

19

18

168

19

2009

355

6

-

104

23

12

16

150

7


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.