Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2011

JO 10 SM 1203

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7a. Omställda arealer träda m.m. samt total omställd areal åkermark 2011, hektar

7a. Fallow land etc. and total area of arable land, converted areas 2011, hectare

Område

Energiskog

Trädgårds-växter

Andra växtslag

Träda

Ospecificerad åkermark

Totalt åkermark

Län

Stockholms

4

33

75

689

15

8 563

Uppsala

142

14

656

1 585

72

20 519

Södermanlands

86

10

157

491

12

15 587

Östergötlands

16

27

13

920

21

31 008

Jönköpings

-

9

1

116

3

12 879

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

-

7

2

35

0

5 160

Kalmar

34

58

9

93

52

8 552

Gotlands

-

177

15

171

1

9 508

Blekinge

-

25

4

50

1

1 905

Skåne

27

332

97

173

11

15 583

 

 

 

 

 

 

Hallands

-

64

4

76

3

7 119

Västra Götalands

63

222

618

2 518

42

77 248

Värmlands

16

32

85

520

8

21 434

Örebro

21

35

98

282

40

10 957

Västmanlands

38

20

1 157

922

13

13 745

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

5

85

140

281

16

9 627

Gävleborgs

-

37

57

277

22

10 352

Västernorrlands

28

20

2

22

6

6 174

Jämtlands

3

9

7

56

2

8 002

Västerbottens

16

11

22

105

3

4 638

Norrbottens

-

99

2

32

1

2 237

Hela riket

2011

500

1 327

3 221

9 411

343

300 797

2010

190

1 239

279

8 522

8 427

253 457

2009

181

1 203

265

7 149

9 613

233 446