Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2011

JO 10 SM 1203

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7b. Antal företag med omställda arealer träda m.m. samt totalt antal företag med omställda arealer åkermark 2011

7b. Number of holdings with fallow land etc. and total number of holdings with converted areas of arable land 2011

Område

Energiskog

Trädgårds-växter

Andra växtslag

Träda

Ospecificerad åkermark

Totalt åkermark

Län

Stockholms

..

19

12

61

8

126

Uppsala

17

15

44

125

18

226

Södermanlands

6

15

12

73

6

180

Östergötlands

5

23

8

115

9

348

Jönköpings

-

13

3

40

6

255

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

-

9

3

14

..

113

Kalmar

..

26

4

31

6

181

Gotlands

-

39

6

35

..

155

Blekinge

-

11

..

13

..

56

Skåne

9

76

27

43

11

293

 

 

 

 

 

 

Hallands

-

19

6

18

5

138

Västra Götalands

15

71

82

392

23

1 139

Värmlands

..

10

9

80

8

233

Örebro

5

14

12

57

8

141

Västmanlands

6

11

51

85

8

170

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

3

18

13

50

6

159

Gävleborgs

-

16

10

50

10

185

Västernorrlands

7

10

3

15

6

106

Jämtlands

..

5

5

15

..

117

Västerbottens

3

9

4

22

4

68

Norrbottens

-

12

..

11

..

43

Hela riket

2011

81

441

318

1 345

151

4 432

2010

46

448

75

1 128

819

3 981

2009

46

424

78

1 029

909

3 637


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.