Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2011

JO 10 SM 1203

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8a. Omställda arealer betesmark och slåtteräng 2011, hektar

8a. Pasture and meadow, converted areas 2011, hectare

Område

Betes-mark

Slåtter-äng

Skogs-bete

Fäbod-bete

Alvarbete

Ospecificerad betesmark

Totalt betesmark och slåtteräng

Län

Stockholms

2 043

1

183

-

-

-

2 227

Uppsala

3 661

47

452

-

-

5

4 165

Södermanlands

4 445

94

185

-

-

1

4 725

Östergötlands

10 586

20

297

-

-

-

10 903

Jönköpings

6 007

19

112

-

-

-

6 138

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

2 392

24

180

-

-

-

2 596

Kalmar

5 669

63

716

-

220

-

6 668

Gotlands

3 672

44

1 743

-

439

-

5 898

Blekinge

889

2

98

-

-

-

988

Skåne

7 238

106

70

-

-

1

7 415

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 575

3

30

-

-

5

1 613

Västra Götalands

14 716

91

594

-

-

6

15 407

Värmlands

2 185

6

32

-

-

-

2 223

Örebro

2 426

16

216

-

-

-

2 658

Västmanlands

1 663

54

36

-

-

26

1 779

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

1 115

3

28

1 599

-

-

2 745

Gävleborgs

864

31

32

788

-

-

1 715

Västernorrlands

508

3

124

55

-

1

690

Jämtlands

794

9

91

2 857

-

-

3 750

Västerbottens

228

5

121

53

-

-

407

Norrbottens

108

17

20

-

-

-

145

Hela riket

2011

72 783

657

5 359

5 352

659

45

84 855

2010

63 992

819

5 440

5 142

569

53

76 015

2009

59 339

673

4 420

3 567

1 256

88

69 343