Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2011

JO 10 SM 1203

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

8b. Antal företag med omställda arealer betesmark och slåtteräng 2011

8b. Number of holdings with converted areas of pasture and meadow 2011

Område

Betes-mark

Slåtter-äng

Skogs-bete

Fäbod-bete

Alvarbete

Ospecificerad betesmark

Totalt betesmark och slåtteräng

Län

Stockholms

89

..

22

-

-

-

92

Uppsala

157

9

37

-

-

..

162

Södermanlands

156

11

15

-

-

..

157

Östergötlands

278

14

35

-

-

-

279

Jönköpings

235

9

15

-

-

-

235

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

95

7

5

-

-

-

95

Kalmar

157

14

23

-

8

-

157

Gotlands

98

20

60

-

16

-

108

Blekinge

47

..

7

-

-

-

47

Skåne

195

12

6

-

-

..

200

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

105

4

3

-

-

..

107

Västra Götalands

777

35

54

-

-

..

784

Värmlands

149

3

8

-

-

-

154

Örebro

104

..

16

-

-

-

105

Västmanlands

96

3

8

-

-

..

101

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

100

4

7

14

-

-

105

Gävleborgs

106

7

7

5

-

-

107

Västernorrlands

62

..

6

..

-

..

64

Jämtlands

84

4

15

23

-

-

90

Västerbottens

33

..

12

..

-

-

37

Norrbottens

14

3

4

-

-

-

15

Hela riket

2011

3 137

168

365

44

24

11

3 201

2010

2 732

150

307

38

22

17

2 782

2009

2 455

140

255

29

21

29

2 512


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.