Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2011

JO 10 SM 1203

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Antal företag med jordbruksmark, omställd och under omställning 2011

1b. Number of holdings with agricultural land, converted and under conversion 2011

Område

Antal företag med jordbruksmark

 

Totalt antal företag med jordbruksmark, omställd eller under omställning1

Omställd

Under omställning

 

Län

Stockholms

126

36

 

141

Uppsala

228

102

 

255

Södermanlands

181

91

 

218

Östergötlands

348

197

 

433

Jönköpings

255

129

 

310

 

 

 

 

Kronobergs

113

61

 

142

Kalmar

185

92

 

223

Gotlands

157

88

 

182

Blekinge

56

18

 

61

Skåne

296

152

 

341

 

 

 

 

Hallands

140

51

 

157

Västra Götalands

1 143

545

 

1 330

Värmlands

233

169

 

295

Örebro

141

94

 

182

Västmanlands

171

58

 

186

 

 

 

 

Dalarnas

159

90

 

192

Gävleborgs

185

114

 

235

Västernorrlands

106

79

 

136

Jämtlands

118

87

 

152

Västerbottens

68

52

 

89

Norrbottens

43

28

 

51

Hela riket

2011

4 452

2 333

 

5 311

2010

4 001

2 306

5 042

2009

3 661

1 878

 

4 403


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

1) Ett företag kan ha både omställd mark och mark under omställning. Det totala antalet företag skiljer sig därför från summan av antalet företag med omställd mark respektive mark under omställning.